KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GONĚC, Vladimír, Doc. PhDr. CSc.; Jean Monnet Chair

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 691
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vgonec@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://is.muni.cz/zivotopisy/cv.pl?uco=1665;jazyk=cs

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Politologie, mezinárodní vztahy
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Dějiny - Obecné dějiny
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Rusistika - Filozofie a estetika
Ukrajinistika - Filozofie a estetika
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny 20. století
- mezinárodní vztahy
- ruská a ukrajinská filozofie v emigraci
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česko-slovenská komise historiků - člen
- Česko-ruská komise historiků a archivářů - člen
- Český národní komitét pro středoevropská a východoevropská studia
- Česko-slovenská historická ročenka - předseda redakční rady, vedoucí redaktor
- Slovanský přehled - člen redakční rady
- Slovanské historické studie - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Úplná bibliografie ZDE.
- Výběrově též ZDE.

- Vznik SSSR a sovětská Ukrajina. Příspěvek k pojetí počátků sovětové federace. – Brno, 1988. - 159 s.
- Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století / sest. a spoluaut. V. Goněc, S. Vodička. – Brno, 1993. - 346 s. – (Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C, 1993, mimořádné číslo)
- Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století / sest. a spoluaut. V. Goněc, S. Vodička. – Brno, 1994. - 469 s. – (Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C, 1994, mimořádné číslo)
- Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy, I., Středověk (do roku 1526) / sest. a spoluaut. V. Goněc, P. Boček. – Brno, 1995. - 216 s.
- Česko-slovenská historická ročenka, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Brno 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 331 s., 335 s., 361 s., 362 s., 345 s., 434 s., 358 s., 445 s., 450 s., 449 s. – (editor, spolueditor)
- Nejnovější dějiny Ukrajiny / V. Goněc, O. Bojko. – Brno, 1997. - 267 s.
- Edvard Beneš a středoevropská politika / sest. a spoluaut. V. Goněc. – Brno, 1997. - 132 s.
- Idee w Rosji / Ideji v Rossii / The Ideas in Russia - I. – VII. - Warszawa-Łódź, 1997-2007. – (člen autorského kolektivu)
- Jan Patočka, Tři dopisy Sergiu Hessenovi /ed. a autor úvodní studie V. Goněc. – Brno, 1998. - 23 s.
- Slovník českých filosofů. – Brno, 1998. - (člen autorského kolektivu ; ruští filosofové v Československu)
- Z osudů ruské demokracie. Alexander Kerenskij. – Brno, 1999. - 169 s.
- Sergius Hessen a Československo. – Brno, 2000. - 84 s.
- Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. – Brno 2000-2001. – 2 sv.
Sv. 1: Do roku 1938. 2000. 193 s.
Sv. 2: 1938-1950. 2001. 271 s.
- Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum / Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě / sest. a spoluaut. V. Goněc. – Brno, 2001. - 78 s.
- Od „malé Evropy“ k „velké Evropě“. Dějiny rozšiřování ES/EU - Díly I., II.. – Brno, 2002-2003. – 2 sv.
Sv. 1: 2002. 258 s.
Sv. 2: 2003. 236 s.
- Za sjednocenou Evropu. Z myšlenek a programů Huberta Ripky. – Brno, 2004. - 229 s.
- Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám / sest. a spoluatoři V. Goněc, R. Vlček. – Brno, 2006. - 281 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek