KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

URBANOVÁ, Svatava, Prof. PhDr. CSc.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 461 874
Bydliště / Home address Michálkovická 87, 710 00 Slezská Ostrava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address svatava.urbanova@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ff.osu.cz/svatava-urbanova/13676/#1-zakladni

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 19. a 20. století
- literatura pro mládež
- regionalismus a regionální literatura se vztahem k interetnickým vztahům a souvislostem
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národní sekce IBBY - členka
- Literárněvědná společnost - členka
- Vědecká rada Ostravské univerzity - členka
- Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity - členka
- oborová rada pro doktoradské studium Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově - členka
- Ladění - členka redakční rady
- Sborník prací Filozofické fakulty OU (řada Literární věda) - členka redakční rady
- Biografický slovník Slezska a severní Moravy - členka redakční rady
- ediční rada Filozofické fakulty OU - členka
- edice UNIVERSUM OU - předsedkyně ediční rady
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Literatura pro mládež na Ostravsku po roce 1945. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1985. - 235 s.
- The Countryside of Homeland and Childhood. Krajina domova a dětství. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 12 s. - ISBN 80-7042-510-5
- Metamofózy dětské literatury. - Olomouc : Votobia, 1999. - 181 s. - ISBN 80-7198-379-9
- Bibliografie 1973-1999. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. 48 s. - ISBN 80-7042-540-7
- Region bez hranic. - Olomouc : Votobia, 2001. - 93 s. - ISBN 80-7198-469-8
- Meandry a metamorfózy dětské literatury. - Olomouc : Votobia, 2003. - 363 s. - ISBN 80-7198-548-1
- Souřadnice míst / S. Urbanová, I. Málková. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 191 s. - ISBN 80-7042-632-2
- Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a recepce.). - Olomouc : Votobia, 2004. - 457 s. - ISBN 80-7220-185-9
- Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie) / S. Urbanová, M. Rosová. - 5. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. - 239 s. - ISBN 80-7368-046-7


Slovníky:

- Biografický slovník Slezska a severní Moravy / Věd. red. M. Myška. - 1. vyd. – Opava : Optys; Opava-Ostrava : Optys; Ostrava : Responsis; Ostrava : Responsis – Ostravská univerzita, 1993-2005. – 19 sv. – (Hesla pod zkratkou SU)
Sv. 1: 1993. - S. 15-16. - ISBN 80-85819-05-8.
Sv. 2: 1994. – S. 27-28, 73-74. - ISBN 80-85819-17-1.
Sv. 3: 1995. - S. 13-15, 75-76. - ISBN 80-85819-3-9.
Sv. 4: 1995. - S. 71-72, 98-100. - ISBN 80-85819-45-7.
Sv. 5: 1996. - S. 15-16, 51, 116-117. - ISBN 80-7042-447-8.
Sv. 7: 1997. - S. 19-20, 29-30. - ISBN 80-7042-461-3.
Sv. 9: 1997. - S. 102-103, 109-110. - ISBN 80-7042-480-X.
Sv: 10: 1998. - S. 88-89. - ISBN 80-7042-502-4.
Sv. 11: 1998. - S. 127-129. - ISBN 80-7042-516-4.
Sv. 12: 1999. – ISBN 80-7042-534–2.
Sv. 13 (č. 1): 2000. – S. 56-58. - ISBN 80-7042-547-4.
Sv. 14 (č. 2): 2001. – S. 94-95. ISBN 80-7042-58.
Sv. 19 (Nová řada 7). – ISBN 80-7368-098-X
- Slovník českých spisovatelů od roku 1945 / red. P. Janoušek. – 1. vyd. – Praha : Brána, 1995-1998. – 2. sv. – Hesla pod zkratkou SU
Sv. 1: A – L. 1995. - S. 447 – 448, 464-466, 494-495. - ISBN 80-7243-014-9
Sv. 2: M-Ž. 1998. – S. 60-61. - ISBN 80-509-3
- Literatura pro děti a mládež 1945 – 2000. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - S. 255-269. - ISBN 80-7042-553-9
- MÁLKOVÁ, I. – URBANOVÁ, S. a kol. Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945 – 2000 / sest. I. Málková, S. Urbanová a kol. - Olomouc : Votobia – Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2001. - 367 s. - ISBN 80-7042-597-0 a ISBN 80-7198-515-5
- Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. – Sv. 1, 2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - ISBN 80-7368-024-6. – (Hesla pod zkratkou SU)

Studie v časopisech a sbornících:

- Postmodernismus a literatura pro mládež. – In: Od moderny k postmoderně. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997. - S. 151-161
- Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty. – In: Sborník z konference konané ve dnech 7.10. – 8.10.1999. - Prešov : FF Prešovské univerzity, 1999. - S. 20-29. - ISBN 80-968202-7-3
- Chápání regionu a regionální tematiky. – In: Česká literatura. – Roč. 47, č. 6 (1999), s.608-628
- Region, regionalismus, regionální literatura v proměnách času. – In: Sborník z konference konané dne 19.4.2000. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - S. 51-57. - ISBN 80-210-2521-2
- Prostorovost v regionální literatuře pro děti a mládež. – In: Literární věda osudem i volbou. - Ostrava : FFOU, 2000. - S. 137-143. - ISBN 80-7042-577-6
- Literatura pro děti a mládež 1945 - 2000. – In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - ISBN 80-7042-553-9
- Region, regionalismus, regionální literatura v proměnách času. – In: Proměny literatury pro děti a mládež - vstup do nového tisíciletí. 19.4.2000 Brno. - Brno : MU, 2001. - S. 51-57. - ISBN 80-210-251-2
- Teoretyczne zalozenia krytiki literatury dla mlodziezy, czyli wspolczesne progi normatyvismu. – In: Sezamie, otworz sie!Z nowszych badan nad literatura dla dzieci i mlodziezy w Polsce i za granica. (Wstep A. Baluch). - Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 31-40. - ISBN 83-7271-102-X
- Meandry dětské literatury v 90. letech 20. století. – In: Česká literatura na konci tisíciletí II. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. - S. 833-841. - ISBN 80-85778-30-0
- Úvahy, otázky a otazníky nad českou literaturou na sklonku 20. století. – In: Slovanské studie. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - S. 287-293. - ISBN 80-7042-609-8
- Rovina zážitkovosti v románu Ivy Procházkové Soví zpěv. – In: Studia Philologica, Annus X. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presovviensis. - Prešov : Prešovská univerzita, 2002. - S. 53-60. - ISBN 80-8068-171-6
- Tesknota jako pamiec ojcyzny (recepcja tworcosci Milana Kundery w hiszpanskiej nauce, krytyce literackiej i publicystyce. – In: Bohemistyka. – Roč. 2, (2002), s.7-24
- Osudy a touhy po domově (Želary Květy Legátové). - In: Bohemistyka. – Roč. 3, č 3 (2003), s.193-200
- Vliv médií na recepci literatury pro děti a mládež (v českém kulturním kontextu). – In: Media v umenie a literatúre pre deti a mládež. - Prešov : Náuka, 2003. - S. 32-41. - ISBN 80-89038-24-7
- Reminiscence, rekonstrukce, stylizace (souřadnice míst v prózách Ivana Binara). – In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004-05-15-2004-05-16 Wałbrzych. - Wałbrzych : Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Wałbrzychu, 2004. - S. 437-445. - ISBN 83-911312-6-2
- Vyprávění o Romech a pro Romy v současné literatuře pro děti a mládež. – In: Literární věda osudem i volbou. (K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota.). - Ostrava : FF OU, 2004. - S. 105-116. - ISBN 80-7042-656-X
- Několik úvah nad současným dětským čtenářstvím. – In: DUHA. – Roč, 19 (2005), s.2-7.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek