KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PROKŠ, Petr, PhDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 225 443 293
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address proks@hiu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/proks-petr.ep/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - obecné dějiny 19. a 20.století
- dějiny habsburské říše a Rakousko-Uherska
- dějiny českých zemí a Československa
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský přehled - člen redakční rady
- Moderní dějiny - výkonný redaktor
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Československo a lidově demokratické státy 1945-1948. – Praha : Academia, 1989. – 147 s. – ISBN 80-200-0170-0
- Vznik samostatného Československa 1918. – Praha : Fortuna, 1991. – 28 s. - ISBN 80-85298-42-2 – (Učební text)
- Čas normalizace. Československo v letech 1968-1989 / V. Ježek, K. Lukeš, P. Prokš. – Praha : Fortuna, 1992. – 46 s. – ISBN 80-85298-10-4 – (Učební text)
- Od monarchie k republice. (Češi a Slováci v boji za společný stát 1914-1918.) – Praha : H&H, 1993. - 55 s. – ISBN 80-85467-78-X
- Konec jednoho experimentu. (Krize a pád totalitního režimu v Československu 1968-1989.) – Praha : H&H 1993. – 66 s. – ISBN 80-85787-08-3
- Politikové a vznik republiky 1914-1918. – Praha : Prospektrum, 1998. - 240 s. - ISBN 80-7175-078-6
- Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948. – Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 283 s. - (Edice politických programů. 2). – ISBN 80-85268-88-4
- Československo a Západ 1945-1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií a Francií v letech 1945-1948. – Praha : ISV nakladatelství, 2001. - 327 s. - (Historická řada.). – ISBN 80-85866-81-1
- Konec říše Habsburků. Střední a jihovýchodní Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871-1918). – Praha : ISV nakladatelství, 2004 - 312 s. - ISBN 80-86642-25-9.

Studie:

- Vytváření nových vztahů mezi Československem a Polskem v letech 1945-1948. – In: Slovanský přehled, 74 [3] 230-244 (1988).
- Soupeření francouzské a italské vojenské mise v Československu v r. 1919. – In: Slovanský přehled, 74 [5] 374-384 (1988).
- Cesta k přelomu československo-maďarských vztahů v letech 1944-1949. – In: Slovanský přehled, 75 [1] 8-20 (1989).
- Československý přístup k německé otázce a vznik Německé demokratické republiky. – In: Slovanský přehled, 75 [5] 377-392 (1989).
- Československo na cestě od totality k demokracii (listopad 1989 – červen 1990). – In: Slovanský přehled, 76 [5] 417-430 (1990).
- Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989 / V. Moulis, – J. Valenta - J. P. Vykoukal. – Ostrava : Amosium Servis, 1991. – 372 s. – ISBN 80-85498-01-4 – (Spoluautor – 35 stran v kapitolách o vývoji Československa.)
- Ekonomicko-politická rokování mezi Československem a Spojenými státy v letech 1945-1947. – In: Slovanský přehled, 78 [1] 11-21 (1992).
- Československo na rozcestí. (Marshallův plán a únor 1948.) – In: Slovanský přehled, 79 [2] 170-183 (1993).
- Československo mezi Východem a Západem. (Politické souvislosti pobytu americké a sovětské armády na československém území v roce 1945.) – In: Slovanský přehled, 79, [3-4] 304-311 (1993).
- Odpověď na jednu zprávu. – In: Český časopis historický, 92 [3] 611-614 (1994).
- Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 19144-1948. – Praha : Historický ústav AV ČR 1995. – 283 s. – ISBN 80-85268-45-0 – (Spoluautor – Československo - s. 39-78.)
- Londýn a Praha na počátku studené války. (Příspěvek k historii československo-britských vztahů v letech 1946-1948/9.) – In: Slovanský přehled, 81 [1] 13-20 (1995).
- Londýn a Praha na počátku míru. (Příspěvek k historii československo - britských vztahů, květen 1945 - květen 1946.) – In: Český časopis historický, 93 [2] 263-277 (1995).
- Politická moc a sovětizace Československa (1945-1948). – In: Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století - 3 / sest.. J. Harna. – Praha : Historický ústav AV ČR, 1995. - S. 173-212.
- Marshallův plán - 50. výročí vyhlášení americké hospodářské pomoci poválečné Evropě. Dokumenty z českých archivů. – In: Slovanský přehled, 83 [3] 307-333 (1997).
- Poválečná rekonstrukce hospodářských vztahů Československa s Francií v letech 1945-1948. – In: Slovanský přehled, 83 [4] 389-402 (1997).
- Přehled základní literatury o vzniku Československa. In: Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii / sest. J. Harna. – Praha : Historický ústav AV ČR, 1998. - S. 13-22.
- Dokumenty k jednání o nové spojenecké smlouvě Československa s Francií v letech 1946-1947. – In: Slovanský přehled, 84 [1] 57-77 (1998).
- Pokus o nové spojenectví (Příspěvek k dějinám československo-francouzských vztahů v letech 1945-1948). – In: Český časopis historický, 96 [2] 344-379 (1998).
- Američané a osvobození Československa. (Politicko-diplomatický a vojenský zápas o střední Evropu v roce 1945). – In: Slovanský přehled, 85 [2] 207-221 (1999).
- Americká armáda v Československu. (Politicko-diplomatický zápas o střední Evropu v roce 1945). – In: Slovanský přehled, 85 [4] 457-473 (1999).
- Česká politika a válečné hospodářství 1914-1918. – In: Slovanský přehled, 86 [3] 309-332 (2000).
- Pozice českého kapitálu v Rakousko-Uhersku v letech 1890-1914. - In: Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny / sest. J. Harna, P. Prokš. – Praha : Historický ústav AV ČR, 2001. - S. 51-78.
- Plány „německé“ střední Evropy a Rakousko-Uhersko (1867/1871-1914). – In: Slovanský přehled, 88 [2] 153-175 (2002).
- Projekt „německé“ Mitteleuropy ve válečných cílech Německa a Rakousko-Uherska (1914-1916). – In: Slovanský přehled, 88 [4] 473-498 (2002).
- Politické představy spojeneckých velmocí o sférách vlivu a poválečném uspořádání Evropy (1939-1945). – In: Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století – 10 / sest. J. Harna. – Praha : Historický ústav AV ČR, 2002. - S. 77-109.
- Koncepce „německé“ Mitteleuropy ve válečné politice Německa a Rakousko-Uherska (1916-1918). – In: Slovanský přehled, 89 [1] 19-42 (2003).
- Střední a jihovýchodní Evropa ve válečných cílech Rakousko-Uherska (1914-1915). – In: Slovanský přehled, 89 [3] 325-341 (2003).
- Politika císařského Německa vůči Rusku a německé plány v „Orientu“ (1914-1918). – In: Slovanský přehled, 90 [1] 29-40 (2004).
- Politika císařského Německa vůči revolučnímu Rusku a mír v Brestu Litevském (1917-1918). – In: Slovanský přehled, 90 [2] 177-198 (2004).
- Politika císařského Německa vůči sovětskému Rusku po míru v Brestu Litevském (březen – květen 1918). – In: Slovanský přehled, 90 [3] 365-375 (2004).
- Politická ofenzíva císařského Německa vůči sovětskému Rusku (květen – červen 1918). – In: Slovanský přehled, 90 [4] 531-544 (2004).
- Pokusy o prosazení velmocenských nároků císařského Německa vůči sovětskému Rusku (červen – srpen 1918). – In: Slovanský přehled, 91 [1] 13-28 (2005).
- Válečná porážka císařského Německa a sovětské Rusko (srpen – listopad 1918). – In: Slovanský přehled, 91 [3] 341-350 (2005).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek