KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra, Doc. PhDr. CSc.

* 1944

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura
- česko-polské literární vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů - členka
Publikační činnost / Publications - Eliška Krásnohorská : [studie s ukázkami z díla]. - Praha : Melantrich, 1987. - 318 s.
- Strašidelné příběhy města pražského / Uspoř. Drahomíra Vlašínová. - Praha : Melantrich, 1990. - 252 s.
- Pohledy na českou literaturu dvou století. - Opava : Slezská Univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2000. - 194 s.
- Julius Zeyer - Brno : Istenis, 2003. - 205 s.

- Sestavila 15 edic, napsala 150 studií a cca 300 recenzí
- Úplná bibliografie https://ubk.webnode.cz/pedagogove/oddeleni-literatury/drahomira-vlasinova

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek