KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŘEZNÍK, Miloš, PhDr. PhD.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Technische Universität Chemnitz, Philosophische Fakultät, Europäische Regionalengeschichte, Straße der Nationen 62, 09107 Chemnitz - Německo
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
0049 / (0)371 531 43 90
0049 / (0)371 531 40 65
Bydliště / Home address Gleisstrasse 9, D-04229 Leipzig, Deutschland
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number CZ +420 / 732 719 198 ; BRD 0049 / (0)160 480 41 28
E-mail / E-mail address milos.reznik@phil.tu-chemnitz.de
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.tu-chemnitz.de/phil/geschichte/erg/mitarbeiter.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Dějiny - Bělorusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bělorusové
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Literární věda - Literární historie
Dějiny - Obecné dějiny
Dějiny - Pobaltí
Literární věda - polská literatura
Dějiny - Polsko
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Baltistika - Dějiny
Bělorusistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české dějiny
- kašubské dějiny
- polské dějiny
- běloruské dějiny
- kolektivní identity, národní hnutí, historické tradice
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Pomoří mezi Polskem a Pruskem. Patriotismus a identity v Královských Prusech v době dělení Polska. - Praha, Karolinum 2001. [Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 157] - 176 s. (285 s. rkp). - ISBN 80-246-0216-20
- Polsko. - Praha, Libri 2002 [Stručná historie států, sv. 4], 230 s. (240 s. rkp); ISBN 80-7277-129-9
- Bělorusko. - Praha, Libri 2003 [Stručná historie států, sv. 12], 112 s. (123 s. rkp); ISBN 80-7277-183-3
- Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století). - Praha, Triton 2003, 184 s. (156 s. rkp); ISBN 80-7254-406-3
- Sasko. - Praha, Libri 2005 [Stručná historie států, sv. 32], 200 s. (190 s. rkp.); ISBN 80-7277-275-9

- K problematice polsko-litevských vztahů v 17. století (Ve světle pamětí drobné šlechty). - In: Slovanský přehled , 1993, č. 2, s. 148 - 163.
- Některé problémy fungování polsko-litevského sejmu v 1. polovině 17. století. Čas jako právní skutečnost v polsko-litevské sněmovní praxi. - In: Slovanský přehled 83, 1997, s. 129 - 140.
- V. V. Tomek a jeho královéhradecké dějiny. - In: V. V. Tomek, Z dějin Hradce Králové. Hradec Králové 1997, s. 4 - 18; bez ISBN
- Revoluce 1848, Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček. - In: Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Litomyšl 1998, s. 141 - 148.
- Politische Identität im Königlichen Preußen im 18. Jahrhundert. - In: Nordost-Archiv N. F. 6, 1997, H. 2, s. 585 - 605.
- Die mächtige Bedeutung Danzigs in der Zeit der polnisch-sächsischen Verbindung. - In: Sachsen und Polen zwischen 1697 und 1765. Dresden 1998, s. 137 - 143; ISSN 1437-0433
- Dimitr Sanguško a jeho cesta do Čech r. 1554. - In: Česko - litevské vztahy v průběhu staletí. Red. L. Řeháček, L. Švec. Praha 1998, s. 43 - 51.
- Haličská léta 1846 a 1848 očima Čecha a Rakušana. Haličské události, problémy a politika ve vzpomínkovém a historiografickém díle Václava Vladivoje Tomka (1818 - 1905). - In: Galicja i jej dziedzictwo. Tom 12. Galicja w 1848 roku. Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura. Red. A. Bonusiak, M. Stolarczyk. Rzeszów 1999, s. 59 - 67.
- Polsko a česko-polské vztahy v nových učebnicích Dějiny středověku a raného novověku, Dějiny novověku a Dějiny moderní doby. - In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. Ostrava 1999, s. 71 - 83.
- Jazyk jako projev raně novověkých identit: případ polských Prus (1454-1772). - In: Slovanský přehled 86, 2000, s. 157 - 167.
- Selbstidentifikation und Autostereotypen der Danziger, Thorner und Elbinger Bürger in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. - In: Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central Europe and South-Eastern Europe. Eds. S. Gzell, L. Klusáková. Warszawa 2000, s. 51 - 55; ISBN 83-85892-25-7
- Dějepisectví a kašubská identita. - In: Slovanský přehled 87, 2001, s. 15 - 26; ISSN 0037-6922
- Raně novověké polské dějiny v českém dějepisectví 90. let. - In: Slovanské historické studie 27. Východoevropská studia v České republice 1990-2000: Historie. Usp. M. Šesták – R. Vlček. Praha 2001, s. 51-60
- Prusy a jejich jednota v politicko-právní realitě a stavovském vědomí (1454-1772). - In: Slovanský přehled 88, 2002, s. 1-17; ISSN 0037-6922
- M. V. Kratochvíl a historická beletrie sedmdesátých let (Hledání nových forem a přístupů ve zpracování historických témat). - In: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Usp. J. Matonoha. Praha 2002, s. 281-288; ISBN 80-85778-35-1
- Patriotismus und Identitäten im 18. Jahrhundert. Das Königliche Preußen und Litauen im Vergleich. - In: Das geistige Leben in Preußen in der Zeit der Frühaufklärung. Hg. Ch. Marx - B. Sapała. Olsztyn 2002, s. 43-51; ISBN 83-87396-21-4
- (spoluautoři Pavel Krafl, Jaroslav Valenta) Czeska polonistyka historyczna w latach 1990-2000. - In: Kwartalnik Historyczny 109, 2002, č. 4, s. 71-98; ISSN 0023-5903
- Sienkiewicz nebo Hoffman? Filmová adaptace „Ohněm a mečem“ a polská historická tradice. - In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Ed. D. Hrodek. Praha 2003, s. 53-62; ISBN 80-7308-039-7
- Patriotismus und Identität in Westpreußen. - In: Patriotismus und Nationsbildung am Ende des Heiligen Römischen Reiches [Kölner Beiträge zur Nationsforschung 9]. Hg. O. Dann, M. Hroch, J. Koll. Köln 2003, s. 235-251
- Zemský patriotismus mezi stavovstvím, modernizací a vnějším ohrožením: Litva před rokem 1795 a možnosti její komparace s Královským Pruskem. - In: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Ed. K. Kubiš. Praha 2003, s. 147-176; ISBN 80-246-0603-8
- Landesgrenze und Nationalbewegung: Der tschechische Fall im mitteleuropäischen Vergleich. - In: Grenzpfade. Materialien zum 6. Deutsch-Tschechischem Begegnungsseminar. Hg. E. Mehnert. Frankfurt a. M. 2004, s. 180-196; ISBN 3-631-52054-9
- Überlebenskonzepte des Adels in der Zeit der Modernisierung. Kriterien eines böhmisch-galizischen Vergleichs. - In: Les noblesses de Bohème et de Moravie au XIXe siècle. Actes du Colloque international d´Olomouc. Etudes Danubiennes 19, 2003, Nro. 1/2, S. 31-41; ISSN 0769-3656
- Die Kaschuben zwischen Deutschen und Polen - eine „selbstpolonisierte“ Minderheit? - In: Vertreibung und Minderheitenschutz in Europa. Ed. F.-L. Kroll, M. Niedobitek. Berlin 1995, s. 297–311; ISBN 3-428-11833-2
- Pommerellen und Danzig im Zeitalter des Königlichen Preußen. - In: Kulturlandschaft Ost- und Westpreußen. Potsdam 2005, s. 265–272; ISBN 3-936168-19-9

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek