KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HEŘTOVÁ, Jaroslava, PhDr. CSc.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - teorie literatury
- česká a ruská literární věda a kritika v meziválečném období 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - A. V. Lunačarskij - teoretik socialistického realismu. - In: Václavkova Olomouc 1973 (sborník). - Praha : SPN, 1976. - S. 159-161.
- Lenin, Tolstoj a revoluce v literární vědě : hodnocení díla L. N. Tolstého v ruské literární vědě konce 19. století a ve 20.-30. letech 20. století. - Praha : Mladá fronta, 1978. - 192 s.
- Slovník literární teorie / red. Š. Vlašín. - Praha : Československý spisovatel, 1978. - 471 s. - (Autorka 64 hesel.)
- Slovník literárních směrů a skupin. - Praha : Panoráma, 1978. - 352 s. - (Autorka 10 hesel.)
- Nejedlý a Tolstoj. - In: AUS, Slavica Pragensia XXII. - Praha : UK, 1979. - S. 169-176.
- Kritický odkaz Zdeňka Nejedlého. - In: Umění a kritika. - Brno : Blok, 1980. - S. 120-123.
- Význam A. V. Lunačarského pro rozvoj sovětské literatury. - In: Cesty k dnešku. - Praha : UK, 1983. - S. 160-166.
- Vladimír Majakovskij a dálněvýchodní časopis Tvorčestvo. - In: Československá rusistika. - Č. 4 (1983), s. 163-164.
- Věda a kultura v boji za společenský pokrok. - In: Nová mysl. - Č. 12 (1984), s. 126-136.
- Vladimír Dostál o sovětské literatuře. - In: Ve znamení Vladimíra Dostála. - Praha : Lidové nakl., 1985. - s. 101-117.
- Проблема экологического сознания в современной советской прозе. // Сборник материалов научно-методической конференции "Дни русского языка" 1986 гг., часть II. - Прага, 1986. - C. 47-54.
- Přestavba a kultura v mezinárodních vztazích. - In: Mezinárodní vztahy. - Č. 3 (1986), s. 21-28.
- Ladislav Štoll. - Praha : Horizont, 1986. - 128 s.
- Lenin a Turgeněv. - In: I. S. Turgeněv, AUC, Slavica Pragensia XXVII. - Praha : UK, 1987, s. 81-87.
- Literatura spolutvořící přestavbu. - In: Sovětská literatura. - Č. 1 (1988), s. 135-146.
- Poznávejme a pomáhejme! : O našem vztahu k sovětské přestavbě. - In: Svět socialismu. - Č. 42 (1988), s. 18-19. - (Pod názvem Альтернативы этому нет! přetiskla Советская культура 3. 12. 1988)
- Andrej Platonov u nás. - In: Sovětská literatura. - Č. 12 (1989), s. 151-159.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek