KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠVEC, Luboš, Doc. PhDr. CSc.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 251 080 306
Bydliště / Home address Boučkova 1746, 160 00 Praha 6
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 235 361 303
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address svelub@post.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiografie
Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Pobaltí
Zaměření geografické / Geographical field of study Baltistika - Dějiny
Baltistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny střední a východní Evropy 19. a 20. století
- dějiny Pobaltí
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český národní komitét pro středoevropská a východoevropská studia - člen
Publikační činnost / Publications - Kulturní styky ČSR s pobaltskými republikami mezi dvěma světovými válkami. - In: Slovanský přehled. - Roč. 78, č. 4 (1992), s. 427-435.
- Meziválečné Lotyšsko a Estonsko a krize parlamentarismu. - In: Dějiny a současnost. - Roč. 15, č. 6 (1993), s. 12-17.
- Karel Mattuš. - In: Střední Evropa. - Roč. 8, č. 28 (1993), s. 71-79.
- Baltické státy a ruská otázka. - In: Sborník Vojenské akademie věd. Mimoř. č., Řada C (společenskovědní). Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. - Brno : Vojenská akademie, 1994. - S. 151-155.
- Dějiny Pobaltských zemí / L. Švec, V. Macura, P. Štoll. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 424 s.
- Ruská otázka a problém uznání nezávislosti pobaltských států v československé zahraniční politice v letech 1918-1921. - In: Český časopis historický. - Roč. 94, č. 2 (1996), s. 303-338.
- Hudebník v diplomacii: Jaroslav Galia (1875-1941). - In: Slovanský přehled. - Roč. 85, č. 2 (1999), s. 149-163.
- Československo a pobaltské státy v letech 1918-1939 : vývoj politických a hospodářských vztahů Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období. - Praha : Karolinum, 2001. - 352 s.
- Dějiny a stát: Zformování lotyšské historiografie v meziválečném období. - In: Slovanský přehled. - Roč. 90, č. 3 (2004), s. 469-479.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek