KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠTĚPÁNEK, Václav, PhDr. PhD.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 497 332
Bydliště / Home address Riegrova 899, 664 51 Šlapanice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 544 228 655
Mobil / Mobile number +420 / 721 282 472
E-mail / E-mail address v.stepanek@interier.com ; vstepanek@mail.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://wwwdata.muni.cz/people/?PID=50801

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Politologie, mezinárodní vztahy
Teologie, náboženství a religiozita
Dějiny - Balkán
Literární věda - bosenská literatura
Literární věda - bulharská literatura
Dějiny - Bulharsko
Dějiny - Černá Hora
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Literární věda - černohorská literatura
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Literární věda - chorvatská literatura
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Literární věda - Literární historie
Dějiny - Makedonie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Literární věda - srbská literatura
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Balkán - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Černé Hoře - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Černé Hoře - Literární věda
Balkán - Literární věda
Bulharistika - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Makedonistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
Balkán - Politologie, mezinárodní vztahy
Balkán - Teologie, náboženství a religiozita
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny balkánských národů 19. a 20. století
- problematika rozpadu Jugoslávie a kosovská otázka
- historie česko-jihoslovanských vztahů
- národnostní a menšinová problematika zemí jihovýchodní Evropy
- dějiny jihoslovanských literatur
- vybrané problémy balkánské etnologie (pastevectví, sídla atd.) a folklóru
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Srbská slavistická společnost (Srpsko slavističko društvo) - člen
- Matice moravská - člen
- Veronica (časopisu pro ochranu přírody a krajiny) - předseda redakční rady
- Slovanský jih - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Knižní publikace

- Troubsko 1237-1987 / sest. V. Štěpánek, L. Jan… [a kol.]. – Troubsko, 1987.
- Drásov 1238?1988 / sest. V. Štěpánek, L. Vykoupil, L. Jan … [a kol.]. - Drásov 1988.
- Moravany 1289-1989 / V. Štěpánek, L. Šebela, J. Čejka, L. Jan, M. Kašubová, V. Matějičný, L. Vykoupil. – Moravany, Rajhradice, 1989.
- Dějiny Blučiny / V. Štěpánek, L. Šebela, L. Jan, L. Vykoupil, J. Čejka, J. Mikulka. – Blučina, 1994.
- Aj v tom Tróbsku zvonijó. Sborník vydaný ke 100. výročí Národopisné výstavky v Troubsku / sest. V. Štěpánek, Z. Jelínková. – Troubsko, 1994.
- Čejkovice 1248-1998 / sest. V. Štěpánek, L. Jan… [a kol.]. – Čejkovice, 1998.
- Zápisky z doby bombardování. – Brno, 1999.
- Slovník balkánských spisovatelů. – Praha, 2001. – (autor 110 hesel srbské, černohorské a bosenskohercegovské literatury)
- Mutěnice. Dějiny vinařské obce / sest. V. Štěpánek, L. Jan… [a kol.]. – Mutěnice, 2002. - 593 s.
- Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Sborník Matice moravské a Matice srbské / sest. V. Štěpánek, L. Hladký. – Brno, 2005.


- Studie a články (výběr od r. 2000):

- Kosovo – co dál? – In: Navýchod speciál: Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, roč. 5 (2005), s. 9–12.
- VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska – přelomové datum moderní jugoslávské historie. - Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće. - In: Sborní prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity LIII, Řada historická (C), č. 51, Studia historica Brunenskia. Brno 2005, s. 179–194.
- Jak nazvat svůj jazyk (problematika školství menšin na Kosovu). - In: Slovanský jih V. (2005), č. 6, s. 7–9.
- Pestrost žánrů a stylů – srbská literatura. - In: Navýchod speciál: slovanské literatury, roč. 5, duben 2005, s. 31–35.
- Zánik cestní sítě v oblastech kopaničářského sousedství a změna pojmu sousedství. - In: Staré stezky 10/2005, sborník referátů z 10. semináře 20. dubna 2005. Národní památkový ústav, Brno 2005, s. 15–19.
- Nikdo vás nesmí bít. O některých aspektech počátků politické kariéry Slobodana Miloševiće. - In: MAINUŠ, Petr (ed.): Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Brno – Boskovice 2005, s. 210–219.
- Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. - In: Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Sborník Matice moravské a Matice srbské. Brno 2005, s. 65–91.
- Srpske veze Tomaša Garika Masarika. - In: Slavistika (Beograd) IX (2005), s. 285–295.
- Kosovo nemá řešení? Koncem roku začne jednání o konečném statutu. - In: Konec konců 5/2005, s. 7–9.
- Srbská církvení mědirytina 18. století. - In: Slovanský jih V. (2005), č. 5, s. 9–13.
- Srbi u slovenskoj politici Tomaša Garika Masarika. - In: Sveske (Pančevo)XVI. (2004), č. 74, decembar 2004, s. 206–219.
- Češi v srbském Banátě. - In: Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou. Sešity rady pro mezinárodní vztahy. Praha 2004, s. 17–21.
- Srbové se na Kosovo mohou vrátit. - In: Konec konců 5/2004, s. 40—41. Reakce na článek Tomáše Feřtka Mitrovice—rozdělené město, Konec konců 4/2004).
- Srbská pravoslavná církev. - In: Východní křesťanství. Moravské zemské muzeum, Brno 2003, s. 48–56.
- Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě. - In: Národopisná revue XIII., 1/2003, s. 3–10.
- Zusammenarbeit mit dem Tribunal – Eckstein der serbischen Demokratie. - In: epd-Dokumentation (Franfurkt am Main): Südosteuropa heute. Die Region und die Verantwortung Europas. Nr. 29/2003, s. 42–46.
-O nejmladší karpatské kolonizaci. - In: Karpaty – krajina a lidé. 15. zvláští vydání časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica. Brno 2002, s. 11–16.
- Počeci češkog naseljavanja južnog Banata. - In: Sveske (Pančevo)XIII. (2002), č. 62/63, mart 2002, s. 191–197.
- Karpaty a pastevectví. - In: Karpaty – krajina a lidé. 15. zvláští vydání časopisu Veronica. Brno 2002, s. 24–28.
- K historii české kolonizace banátské vojenské hranice. - In: Studia balcanica bohemo-slovaca V, 2002, str. 27–36.
- Kosovo od autonomie k protektorátu. Nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO. - In: Ivan Dorovský: Slavistika a balkanistika. Litteraria humanitas X, Brno 2001.
- Zur aktuelle Lage in Serbien respektive Jugoslawien. - In: epd-Dokumentation (Franfurkt am Main): Südosteuropa auf dem Wege zu Demokratie und Stabilität? No 9/2001, s. 20–25.
- Flüchtlinge in Südosteuropa: Destabilisierung durch Aufnahme und Rückkehr. - In: epd-Dokumentation (Franfurkt am Main): Südosteuropa auf dem Wege zu Demokratie und Stabilität? No 9/2001, s. 31–32.
- Tomaš Garik Masarik i Srbi. - In: Književne novine LIII, Beograd 2000, č. 1009/1010 (s. 13), 1011/1012 (s. 16).
Dunajem jed teče…aneb Ekologické aspekty moderní války na příkladu Jugoslávie. - In: Veronica, časopis pro ochranu přírody a krajiny XIII., 1999, č. 5, s. 10–13.
- Osidla etnofiletismu: Srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu. - In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. - Č. 53(2007), s. 125-140.
- Bludné kruhy srbské politické scény. - In: Navýchod. - Roč. 6, č.4(2006), s.16-18.
- Uprchlická otázka a život menšin na Kosovu. - In: Uprchlický čtvrtletník Nesehnutí. Č. 9-10(2006/2007), s.2-3.
- Mýty kolem Slobodana Miloševiće. - In: Navýchod. - Roč.6,
č.1(2006), s.9-11.
- Česká komunita v srbském Banátě v minulosti a v současnosti. - In: Po pătja kăm poznanieto / sest. Joveva-Dimitrova Snežana, Majchrákova Lenka. - Sofija: 2007. - S.47-58.
- Antibyrokratická revoluce v Srbsku v letech 1988–1989. -
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno: Č. 52(2006), s.189–223.
- Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). - In: Slovanské historické studie. - Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006. - Č.31, s. 101–136.


Úplná bibliografie ZDE.

Poznámky / Notes - Pracoviště: Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky při Ústavu slavistiny FF MU
- Podrobný životopis ZDE.

- Uspořádané výstavy:
-Srbská církvení grafika 18. a 19. století. - Moravské zemské muzeum v Brně, vernisáž 2. 3. 2005. Muzeum Vyškovska ve Vyškově, vernisáž 7. července 2005. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, vernisáž 20. 3. 2006. - Autorství scénáře a průvodního textu.
-Východní křesťanství. - Moravské zemské muzeum v Brně, vernisáž 26. 9. 2003. - Autorství scénáře k části Srbská pravoslavná církev.
- Mizející svět kopanic. Výstava dokumentárních fotografií zanikajícího kopaničářského osídlení. Spolu s doc. dr. Liborem Musilem. - Výstavní síň Veronica, Panská 9, Brno, podzim 2001. (Objevování zániku: Mizející svět kopanic. Výstava dokumentárních fotografií zanikajícího kopaničářského osídlení. Spolu s doc. dr. Liborem Musilem. - Výstavní prostory kina Hvězda v Uherském Hradišti. Duben 2002.)
- Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka.- Moravské zemské muzeum, pavilon Anthropos 30.6.-12.11.2006. - Spoluautorství scénáře (spolu s Pavlem Scheuflerem), autorství průvodního textu a popisků.

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek