KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MARVAN, Jiří (George J.), Prof. PhDr. Ph.D.

* 1936-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Filozofie a estetika
Jazykověda
Literární věda
Paleoslavistika
Politologie, mezinárodní vztahy
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - běloruština
Dějiny - Česko (Československo)
Jazykověda - čeština
Literární věda - litevská a lotyšská literatura
Jazykověda - litevština, lotyština
Jazykověda - lužické srbštiny
Jazykověda - polština
Literární věda - rusínská literatura
Jazykověda - rusínština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Literární věda - ukrajinská literatura
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Filozofie a estetika
Bělorusistika - Filozofie a estetika
Polonistika - Filozofie a estetika
Slovakistika - Filozofie a estetika
Sorabistika - Filozofie a estetika
Ukrajinistika - Filozofie a estetika
Bohemistika - Jazykověda
Baltistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Ruthenistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Baltistika - Literární věda
Ruthenistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Bělorusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Polonistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Ruthenistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slovakistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - eurolingvistika
- obecná lingvistika - jazyk jako vnitřní systém (ekolingua)
- balto-slavistika
- mikroslavistika (laština, jiho-rusínština)
- flexe slovanská a europská
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - PLK
- Acta slavica et baltica - věd. redaktor
Publikační činnost / Publications Vědecké monografie
- Modern Lithuanian Declension : A Study of its Infrastructure. - Ann Arbor : University of Michigan, 1978. - 303 pp.
- Prehistoric Slavic Contraction. - University Park ; London : The Pennsylvania University Press, 1979. - 188 pp. - ISBN 0-271-00210-7.
- Pivničnoslov'janskyj kontekst ukrajinśkoji slovozminy. - Adeilaide ; Melbourne : Knyha, 1983. - 31 s. - ISBN 0-9592547-0-6
- Inter-linguistics of inflection as an evidence of genetic coexistence (The case of North Slavic). - Melbourne : Australia and New Zealand Slavists'Association, 1983. - 21 s.
- České stupňování. - München : Verlag Otto Sagner, 1986. -240 s. - ISBN 3-87690-304-1.
- Belorussia and its books. - Melbourne : Monash University, 1986. - 60 s. - ISBN 0-86746-548-4.
- Quo vadis, lingua ucrainica? - Melbourne : Monash University, 1990. - 17 s.
- Na prahu slovenčiny. - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. - 85 s. -ISBN 80-224-0556-6.
- Milénium jazyka - Slovanská kontrakce a její český zdroj. - Praha : Academia, 2000. - 405 s. - ISBN 80-2000713-X.
- Brána jazykem otvíraná aneb Čeština jazyk světový. -Praha : Academia, 2004. - 432 s. - ISBN 80-200-0932-9.

Původní práce v odborných časopisech a sbornících
- Verbum infinitum v baltijskich jazykach i ego otnošenije k slavjanskomu sostojaniju (Sintaksičeskij analiz). - In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica. - Č. 2 (1960), s. 7 -16.
- Ze staročeského slovníku. Slovesa pohaniti, haniti a jejich odvozeniny. - In: Listy filologické. - Sv. 84 (1961), s. 31-34.
- O nekotorych predikativnych funkcijach litovskogo pričastija (Sintaksičeskij očerk). - In: Lietuvos TSR aukštuju mokyklu mokslo darbai, Kalbotyra. - Vilnius, 1962, sv. 2, s. 7-16.
- O původu některých názvů mláďat. - In: Listy filologické. - Sv. 85 (1962), s. 31-34.
- K otázkám kategorie slovesného způsobu v současné lotyštině. - Acta Universitatis Carolinae - Philologica. - Sv. 3, (1962), s. 253-256.
- Základní procesy v lexikálním vývoji českého jazyka / spolu s Emanuelem Mickálkem a Igor Němcem. - In: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. - Praha : Nakladatelství ČSAV, 1963. - S. 105-113.
- Ze staročeského slovníku. Původ českého pohříchu, pohřešovati. - In: Listy filologické. - Sv. 86 (1963), s. 283-284.
- K některým morfologickým otázkám diftongu ej v obecné češtině v konfrontaci se stavem staročeským. - In: Listy filologické. - Sv. 87 (1964), s. 75-86.
- K významu staročeského materiálu pro slovanskou etymologii. - In Informační bulletin pro otázky jazykovědné. - Praha : Československo-polská jazykovědná komise. - Sv. 5 (1964). - S. 29-32.
- Otnositeľno razvitija slovarnogo zapasa v svjazi s razvitiem grammatičeskogo stroja / spolu s Igorem Němcem. - In: Slavia. - Sv. 34 (1965), s. 190-195.
- Z historie kontrakce. - Osud intervokalického J. - In: Slavia. - Sv. 35 (1966), s. 345-355.
- K základům litevské deklinace. - In: Slovo a slovesnost. - sv. 28 (1967), s. 401-405.
- Zur Rolle der Kontraktion in der alttschechischen Nominalflexion. - In: Scandoslavica. - Sv. 13 (1967), s. 221-238.
- Par verbu izteiksmes kategoriju musdienu latviešu valoda. - In: Latviešu valodas apcerejumi - Zinatniskie raksti, sv. LX, č. 9A. - Riaga : Zvaigzne, 1967, s. 127-133.
- Kontrakce v systému slovanských izoglos. - In: Slavia. - sv. 37 (1968), s. 221-251.
- Kontrakce období rozpadu slovanské jednoty. - In: Československé přednášky pro VI. sjezd slavistů. - Praha : Nakladatelství ČSAV, 1968. - S. 11-15.
- K voprosu o lingvo-geograifičeskom položenii balto-slavjanskich jazykov. - In: Baltistika (Vilnius). - Sv. 5 (1969), s. 17-20.
- Inflectional structure of Lithuanian noun. - In: Ruke-Dravina, Velta. Donum Balitcum. - Stockholm : Almquist och Wiksell, 1970. - S. 313-321.
- The Lithuanian prosodigmatical patterns of the noun. - In: Proceedings of the Second Baltic Conference (San Jose, California), 1971, s. 152-153.
- Some structural aspects of the development of jers. - In: Scandoslavica. - sv. 18 (1971) s. 249-258.
- On the morphological disintegration of Slavic unity. - In: Slavic Word / Dean S. Worth. - The Hague: Mouton, 1972. - S. 312-334.
- Russkoe stjaženie i slavjanskaja doistoričeskaja kontrakcija. - In: Melbourne Slavonic Studies. - Sv. 8(1973), s. 5-8.
- Deciphering the Old Prussian message. - In: Baltic
Literatures and Linguistics (Columbus, Ohio) / Ziedonis, Alberts et al. - (1973), s. 181-187.
- Baltic and Indo-European. - In: Lituanus - Lithuanian Quarterly (Chicago). - Č. 1 (1973), sv. 19, s. 31-38.
- Fonetika i orfografija - dva podchoda k postroeniju glubinnoj morfologii russkogo jazyka. - In: Russian Linguistics. - Č. 2 (1974), sv. 1, s. 123-126.
- The Prague School and its message. - In: Czech Colloquium / Jiří Marvan and Joseph Zayda. - Melbourne : Australia and New Zealand Slavists' Association, 1974, s. 66-79.
- Mjagkosť - kategorija formoobrazovateľnaja. - In: Russian Linguistics. - Sv. 3 (1976), s. 19-33.
- Two retrospects - I. Toward dynamics in diachrony / B.Trnka ; II. Linguistics of written language / J. Vachek. - In: Sound, Sign and Meaning (Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle) / Ladislav, Matejka. - Ann Arbor : Michigan Slavic Contributions. - Sv. 6 (1976), s. 238-248.
- Kontraktion und Prosodie im Polabischen und ihr westslavischer Kontext. - In: Zeitschrift für Slavische Philologie. - Sv. 39 (1977), s. 373-383.
- Outline of Underlying Russian inflection. - In: Melbourne Slavonic Studies. - Sv. 12 (1977). - S. 7-14. - Změna a tradice : česká diachronie a její škola. - In: Wiener slawistischer Alamanach. - Sv. 5 (1980), s. 265-298. - ISBN 0258-6819.
- Inflection of Russian noun deti, ljudi. - In: Russian Linguistics. - sv. 7 (1988), s. 155-159. - ISBN 0304-3787.
- Zur Entstehung des Ukrainischen aus phono-morphologischer Sicht. - In: Zeitschrift für Slavische Philologie. - Č. 1 (1983), sv. 43, s. 110-147. - ISSN 0044-3492.
- Rosa´s Czech Grammar (Introduction) / Jiří, Marvan and Gavin Betts. - In: Wenceslaus J. Rosa: Cžechořečnost seu Grammatica Linguae Bohemicae, 1672. - München : Verlag Otto Sagner, 1983. - S. I-VII. - ISBN 3-87690.
- Slavjanskoe jazykoznanie v Avstralii 1971-1980 gg. / J. M. and KLARK. Džonatan, E.J. - In: Myľnikov, A.S : Slavjanovedenie i balkanistika v zarubežnych stranach. - Moskva : Nauka, 1983. - S. 146-171 .
- Dijevidminnyj klas v ukrajinśkij movi jak hramatyčna katehorija. - In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. - Sv. 18 (1983), s. 25-46. -
ISSN 0538-8228.
- Die russischen Wortarten als eine Flexionskategorie - Das Linguistische und Extralinguistische in der Sprache. - In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1984. - Sv. 30, s. 51-57. - ISSN 0084-0041.
- Towards the genesis of Ukrainian - A phonomorphological approach. - In: Slavia Orientalis. - Č. 4 (1984), sv. 3, s. 459-480. - ISSN 0037-6744.
- The numeral as an inflectional word class in modern Ukrainian. - In: The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States (Studies
in Ukrainian Linguistics in honor of George Y. Shevelov). - New York : Ukrainian Academy of Arts and Sciences. - č. 39-40 (1985), sv. XV, s. 207-217.
- Voivodina's Rusianian and its Ukrainian constituent. - In: Journal of Ukrainian Studies. - Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies. - Č. 1 (1985), sv. 10, s.
73-81. - ISSN 0228-1632.
- Voivodina¨s Rusinian in relation to other Slavic standard languages. - In: New Zealand Slavonic Journal. - Sv. 1 (1988), s. 39-46. - ISSN 0028-8683. - Česká flexe - její tvarosloví, smysl, tvar. - In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. - Sv. 34 (1988), s. 95-110. - ISSN 0084-0041.
- Jezik spoznaje - spoznaja jezika. - In: Filozofska istraživanja (Zagreb). - sv. 30 (1989), s. 979-988. - ISBN 953-164-034-3.
- Slowiańsko-wschodnio-baltycki areal jezykowy - Peirwszy etap w procesie reintegracji? - In: Balto-slowiańskie zwiazki jezykowe. - Wroclaw : Unywersytet Wroclawski. - 1990, s. 283-289. - Pol ISSN 0208-4058, ISBN 83-04-03375-5.
- Status ukrajinśkych dijeslivnych substantyviv i dijeprykmetnykiv. - Movoznavstvo (Kyjev). - sv. 9 (1992), s. 2-5. - ISSN 0027-2833.
- Lysohorsky´s project of poetic Lachian. A museum exhibit or a message for the future? - In: Australian Slavonic and East European Studies. - Č.2 (1993), sv. 6, s. 85-96. -
ISSN 0818-8149.
- Frízinské památky ve světle slovanské prehistorické kontrakce. - In: Slavia. - Sv. 63 (1994), s. 1-16. - ISSN 0037-6736.
- Polabština na prahu nových cest. - In: Slavia. - Č. 2 (1997), sv. 66, s. 401-423. - ISSN 0037-6736.
- Kudy jdeš, ukrajins´ka movo? - In: Porohy. - 1998, s. 46.
- Leška a jeho lingvistické dílo pro budoucnost - Cesta do hlubin češtiny a jejich tvůrců. - In: Časopis pro moderní filologii. - Roč. 79 (1997), s. 114-118. - ISSN 0862-8459.
- Masarykian pre-war legacy - The case of Ukrainian scholarship : Ukrainian Free University. - In: Vědecký sborník konference věnované 75. výročí založení univerzity. - Praha ; Mnichov : Národní - Slovanská knihovna ČR ; Ukrajinská svobodná univerzita, 1998. - S. 113-118. - ISBN 80-7050-311-4.
- U prvopočátků našeho slovnikářství - nejstarší český rostlinář. - In: Zpravodaj katedry bohemistiky Univerzity J.E. Purkyně. - Č. 1 (1999), sv. 9, s. 20-26.
- O státotvornosti a státoschopnosti Slovinců. - In: Samostatný stát mezi většími sousedy : podnět pro slovinskou politiku a kulturu / Jaroslav Pánek. - Praha : Národní a Slovanská knihovna ČR, 1999. - S. 14-17. - ISBN 80-7050-335-1.
- Jihočeský genius loci : úvod (s jazykovou mapou). - In: Genius loci jižních Čech / Zbyněk Holub a kol. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - S. 7-10. - ISBN 80-7040-426-4.
- Mistr Růže aneb Detektiv jazykozpyteckého básnictví. Zpravodaj katedry bohemistiky Univerzity J.E. Purkyně. - Č. 2 (2001), sv. XI, s. 5-9.
- Cesta do hlubin „Historické mluvnice české“ a jejího prostředí. - In: Přednášky z XVL. běhu Letní školy slovanských studií / Jan Kuklík. - Praha : FFUK, 2002, s. 95-116. - ISBN 80-7308-0230.
- National languages of post-socialist countries (Czech, Slovak, Polish, Ukrainian, Belorussian) : Just means of communication or tools of revival? - In: Lexicography and Language Policy in Slavic Languages after 1989 (Proceedings of the conference „Language Policy and Lexicography in Slavic Languages after 1989“ / Radovan Lučić. - Amsterdam, November 2000). - In: Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 14. - München : Verlag Otto Sagner, 2002. - S. 183-192. - ISBN 3-87690-823-X.
- Lysohorského lašský projekt - daň době minulé či odkaz pro budoucnost? Příspěvek k záchraně euroregionu. - In: Okraj a střed v jazyce a literatuře / Marie Čechová a Dobrava Moldanová. - Ústí n. Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003, s. 282-291. - ISBN 80-7044-479-7.
- Introduction to the morphology of Czech and Slavic Aspect. - In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií / Jan Kuklík. - Praha : FFUK, 2003. - S. 109-111. - ISBN 80-7308-048-6.
- F.L. Čelakovský mezi námi. - In: Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze symposia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky / spolu s Pavlem Štollem. - Praha : FFUK, 2004, s. 10-18. - ISBN 80-7308-069-9.
- Dmitro Čiževskij kak učenyj i čelovek. - In: Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo / Františka Sokolová. - Praha : Národní a Slovanská knihovna ČR, 2004. - S. 174-176. ISBN 80-7050-384-X.
Odborná expertiza vydavatelská
- Marvan, Jiří and Zayda, Joseph (eds.) : Czech Colloquium (August 16-17, 1974). - Melbourne : Monash University, 1974. - 81 s. - (Podíl: celková koncepce, organizace - 75%)
- Marvan, Jiří and BETTS, Gavin (eds.) : Wenceslaus Johannis Rosa : Cžechořečnost seu Grammatica Linguae Bohemicae, Micro-Pragae 1672. - München : Verlag Otto Sagner, 1983. - xxxi+520 s. - (Podíl: objev prvotisku v Pennsylvánii, příprava k vydání, předmluva - 70%). - ISBN 3-87690-233-9.
- Marvan, Jiří (ed.) ; Richard Host : Činohra slov. - Mnichov : Poesie mimo domov, 1983. - 40 s. (rekonstrukce poetiky českého básníka z australského "outbacku").
- Clarke, Jonathan E.M. and Marvan, Jiří and Vlad., Slobodanka B. (eds.). - In memoriam Zdeněk F. Oliverius. - In: Specimina Philologiae Slavicae. Supplementary volume 15. - München : Verlag Otto Sagner, 1985. - 101 s. (Podíl: celková koncepce, výběr textů, úvod, české a německé resumé - 30%). - ISBN 3-87690-306-8.
- Monash University Scholars in Ukrainian Studies / ed. by Jiří Marvan and Marko Pavlyshyn. - In: Journal of Ukrainian Studies 10-1. - Toronto : University Press, 1985. - 116 s. - (Podíl: celková koncepce, lingvistická sekce - 60%). - ISSN 0228-1632.
- Óndra Lysohorsky: Lašsko poezyja 1931-1977 / ed. by Jiří Marvan and Pavel Gan. - Köln-Wien : Böhlau Verlag, 1988. - 855 s. - (Association internationale pour l'études et la diffusion des cultures slaves - UNESCO). - (Podíl: spolupráce s autorem, zpracování 570 čísel v laštině, příprava k vytištění + korektury - 50%). - ISBN 3- 412- 05388-0.
- Óndra Lysohorsky : Lachische Poesie. Übersetzungen und Nachdichtungen / ed. by Pavel Gan and J. Marvan and Felicitas Rohder. - Köln ; Wien : Böhlau Verlag, 1989. - 851 pp. - (Podíl: konzultant - 15%). - ISBN 3-412-20488-9.
- Smrt velkého gramatika : ke 300-letému výročí úmrtí V.J. Rosy. - Melbourne : Monash University, 1990. - 27 s.
- Wenceslaus Johannes Rosa : Czech Grammar (Cžechořečnost) 1672 / Gavin Betts and J. Marvan. - Praha : Porta, 1991. - 417 pp. - Podíl: zpracování českého komponentu, lingvistická analýza = 40%). - ISBN 80-901042-0-7.
- Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky / J. Marvan ; Pavel Štoll. - Praha : FFUK, 2004. - 70 s. - (Podíl: celková koncepce - 50%). - ISBN 80-7308-069-9.
Encyklopedie
- Encyklopedický slovník češtiny. - Praha : Lidové noviny, 2002. - hesla: Zánik jazyka, s. 562-563. - Lingvoekologie / spolu s Markem Nekulou. - s. 252. - ISBN 80-7106-484-X.
Učební texty
- Cesty ke spisovné češtině - prvních tisíc let (800- 1800) : Malý průvodce starší literaturou české jazykové mysli. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003. - 240 s. - ISBN 80-7044-514.
- Ostatní publikace (recenze aj. kratší texty ve stručném výběru)
- Jubileum litevského jazykovědce. - In: Slavia. - Roč. 30 (1961), s. 521.
- Jänis Endzelins (1873-1961). - In: Listy filologické. - Č. 85 (1962), s. 207-209.

- J. Otrêbski : Gramatyka jêzyka litewskiego. Tom I, Tom III. - In: Slavia. - Roč. 31 (1962), s. 277-285.
- Kakvi sa otnošenijata meždu govorimija ezik i pismenija literaturen ezik v otdelnite slavjanski ezici. - In: Slavjanska folologija 1. - Sofija, 1963, s. 52-53.
- Kakvi promeni na gramatičnoto čislo sa izvaršeni v otdelnite slavjanski ezici. - In: Slavjanska filologija 2, -Sofija, 1963, s.140-142.
- Vzájemné vlivy mezi slovanskými a baltskými jazyky. - In: Slavia. - Roč. 33 (1964), s.252-256.
- Imennaja akcentuacija v baltijskom i slavjanskom / Jiří Marvan ; V.M. Illič-Svityč. - In: Slavia. - Roč. 34, 1965.
- Kontrakce období rozpadu slovanské jednoty. VI. mezinárodní sjezd slavistů, Praha, 1968, Akta sjezdu 2. - Praha, 1970. - S. 621.
- Morfémová struktura a homonymie. VI mezinárodní sjezd
slavistů, Praha 1968, Akta sjezdu 2. - Praha : 1970. - S. 104-105.
- To Celebrate Pavle Trost's 65th Birthday. - In: Lithuanus - Lithuanian Quarterly. - Chicago, 19/1, 1973, s. 27-30.
- Baltic Lingusitcs / ed by J. Marvan, T.F. Magner, W.R. Schmalstieg. - In: International Journal for Slavic Lingustics and Poetics 15, 1972, s. 205-212.
- Sinchronija v diachronii (Teoretičeskie voprosy russkogo jazyka vo II-om tome S.B. Bernštejna - Očerk sravniteľnoj grammatiki slavjanskich jazykov). - In: Russian Lingustics 3, 1976, s. 163-166.
- Očerk russkoj glubinnoj fleksii. VIII. medjunarodni slavistički kongres. Knjiga referata II. - Zagreb, 1978. - S. 551.
- Psaní coby trivium. - In: Obrys 2/3. - Mnichov, 1982, s. 14-15.
- Jazykové zakoutí : Hrdá řeč bezzemků. - In: Obrys 1/2. - Mnichov, 1982. - S. 14-15.
- Brana jazyka otevřena. - In: Obrys 4. - Mnichov, 1983. - S. 17-18.
- Česko-slovenský diasystém. - In: Obrys 3. - Mnichov, 1984. - S. 21-22.
- O českou lingvoekologii. - In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. - Roč. 34, 1988, s. 223-225.
- Universitas Europeana. (Pirmasis žingsnis kuriant Europos namus). - In: Lietuvos rytas 19/4. - Vilnius, 1990, s.
- Towards European Souls. - In: BioNews 3/1. - Athens 1995, s. 5.
- Naše kulaté výročí a výhled do budoucna. - In: MF Dnes. - (30.10.1998), s.12.
- S jazykem je to podobně jako s ohněm. - In: Pravo (28.12.2000), s. 13.
Přednášky typu „invited speaker“
- „Úvod do bohemistiky“. (série přednášek ve švédštině na vznikající Stockholmské universitě). - (1966-1967).
- „Linguistic relations of Slavic languages“. University of British Columbia, Vancouver, Canada. - (1969).
- „Variability of Czech“. University of California, Los Angeles. - (1969).
- „On the Morphological Disintegration of Slavic Unity“. The Slavic Word (International Slavistic Colloquium), University of California, Los Angeles. - (1970)
- „The Lithuanian Prosodidmatical Pattern of the Noun“. International Conference of Baltic Studies, California State University, San Jose. - (1970).
- „Russian and other Slavic languages - Teacher's approach“. Modern Language association, Annual Conference, Chicago. - (1971).
- „Slavist's Ukrainian and Belorussian“. Ohio State University, Columbus. - (1971).
- „Structure of Russian“ (série přednášek), Aarhus universitet, Dánsko. - (1972).
- „The Identity of Lithuanian Paradigm“. Modern Language Association Conference, New York. - (1972).
„Russian, Polish and Slavic“. Univeresity of Hawaii. - (1973).
- „Russian Studies and its perspectives in Australia“. Univeristy of New Soth Wales, Sydney. - (1973).
- „Formal Structure of Czech“. I. International conference of Soviet and East European Studies, Banff, Canada. - (1974).
- „Nostratics - Fiction or Science? (On genetic relation of Indo-European, Uralo-Altaic, Dravidian, and Semito-Hamitic)“. The Linguistic Conference, Santa Barbara, California. - (1975).
- „The Russian Noble Prize Winners - Bunin, Sholohov, Pasternak, Solzhenitsyn“
(série přednášek). University of California, Santa Barbara. - (1976).
- „Gender in Ukrainian - “Nature” of Grammar?“. Harvard University. - (1979).
- „Inflection as the Central System of Russian“. University of California, Los Angeles. - (1979).
- „Introduction in the Baltic and Lithuanian studies“ (série 6 lekcí pro letonisty). Melbourne University. - (1980).
- „Russian and Slavic“. School of Slavonic Studies, University of London. - (1981).
- „Ukrainian as an academic discipline“ (série přednášek). Macquarie University, Sydney. - (1982).
- „Slavic and its Word - Formal Grammar“. Department of Slavic Studies, Harvard University. - (1983).
- „Towards the Internal Structure of Ukrainian“. University of Toronto. - (1983).
- „Gender as a grammatical category“. Institute of Ukrainian Studies, Harvard University. - (1983).
- „Die russischen Wortarten als eine Flexionskategorie“. (přednášková cesta po několika německých universitách:) Göttingen, Marburg,Giessen, Hamburg, Frankfurt, Bonn. - (1984).
- „Die tschechische Flexion als ein lingvistische Disziplin“. Seminar für slawishe Philologie,
Wiener Universität. - (1984).
- „A linguoethical model of socialism - the Czech experience“. Festival of Science, Monash University. - (1985).
- „History of Ukrainian“ (série přednášek). Macquarie University, Sydney. - (1985).
- „Vojvodina's Rusinian in relation to other Slavic standart languages“. Serbo-Croation Colloquium, Melbourne. - (1986).
- „Slowiańsko-wschodniobaltycki areal jezykowy. Pierwszy etap w procesie reintegracji?“ - (1987).
- Konference: Balto-slowianskie zwiazki jezykowe, Bialystok, Polsko. - (1987).
- „Formal'naja struktura russkoj paradigmy“ (dvě přednášky). Institut russkogo jazyka (AV SSSR), Moskva. - (1988).
- „Čeština ve světě“. (Seminář pro bohemisty). Leningradská univerzita. - (1988).
- „Paradymatyka litewska“. Poznaňská universita. - (1988).
- (1988-1989) (zimní semestr - Varšavská univerzita)
- „Jazykoznanie dlja polskich rusistov“,
- „Ukrajinsko-polske kontrastyvne movoznavstvo“ (2 přednášky),
- „Struktura češtiny“ (2 přednášky pro bohemisté),
- „Laszczyzna literacka“,
- „Polonistyka i jej kontekst ogólnoslawistyczny“,
- „Pytanie jezyka literackiego i alfabetyzacji w Polsce“,
- „Slavic on other continents“. Nehru University, New Delhi,
- „Slavic and Baltic“. University if Illinois, Chicago. - (1989).
- „Formaľna hramatyka ukrajinśkoji movy“. Edmonton University. - (1989).
- „Inflection in Ukrainian“. Toronto University. - (1989).
- „New Perspectives of Ukrainian“. World Center of Shevchenko Society, New York. - (1989).
- „Ukrainian and Belorussian reborn?“ (listopadová přednáška během převratu). New York State University, New York. - (1989).
- „Vnitřní struktura litevštiny“ (série přednášek - litevsky a rusky). Vilniuská universita. - (1990).
- „Ukrajinština jako vnitřní systém: Nový pravopis?“ (ukrajinsky). Jazykovědný ústav AV Ukrajiny, Kyjev. - (1990).
- „Vnutrišńa systema ukrajinśkoji movy ta jiji vidnošennja do linhvoekolohiji“ - (série přednášek - měsiční pobyt). Kyjevská universita. - (1991).
- „Ukrajinština očima slavisty“ (ukrajinsky). Kyjevská universita. - (1991).
- „Lingvoekologie a ukrajinština“ (ukrajinsky). Jazykovědný ústav AV, Kyjev. - (1991).
- „Strategie tvarosloví“ (bělorusky). Ústav bělorusistiky AV, Minsk. - (1991).
- „Quo vadis, lingua ucrainica?“. Ukrainian Studies Association of Australia - The First Conference, Melbourne. - (1992).
- „Jazyk v kontextu duchovní ekologie. Ekologie a její úloha v renesanci postkomunistické společnosti“ (ukrajinsky). Plenární zasedání II. světového kongresu ukrajinistů, Lvov. - (1993).
- „Lituanistika a ukrajinistika na nových cestách“ (ukrajinsky a litevsky). Vilniuská universita. - (1993).
- „Slavic linguistics - in this new world“. Aristotelova universita, Soluň. - (1995).
- „Slavist's Czech“. Al-Shain University, Káhira. - (1996).
- „Masarykian pre-war legacy“ (K 75. výročí Ukrajinské svobodné university v Praze). Národní knihovna ČR. - (1996).
- „Greece without the Iron Curtain“ (veřejné vystoupení na pozvání rektorského úřadu). Athénská universita. - (1997).
- „Lituanistika opět volna“ (litevsky). Projev v presidentském paláci, Vilnius. - (1997).
- „National languages in Post-Socialist countries (Czech, Slovak, Polish, Ukrainian,
Belorussian)“ + „Closing speach“. Language Policy and Lexicography in Slavic Languages after 1989 - 24 November 2000, University of Amsterdam. - (2000).
- „Čeština je jazyk užitečný“ (přehled účasti češtiny na budování jiných slovanských jazyků
v 10.-21. století). Symposium Čeština, jazyk slovanský. Evropský rok jazyků, Ostravská universita. - (2001).
- „Two unknown aspects of the Czech linguistic history“. Letní škola slovanských studií, FF UK, 45. běh. - (2001).
- „Introduction to the morfology of Czech and Slavic aspect“. Letní škola slovanských studií, FF UK, 46. běh. - (2002).
- „What should a Slavist know about Baltic Studies“. Letní škola slovanských studií, FF UK, 47. běh. - (2003).
- „Post-socialist period of Slavic languages“ Universitet i Oslo, Norsko. -(2005).
- „What should a Slavist know about Baltic Studies“ Universitet i Oslo. -(2005).
- „Język ukrajiński – język narodowy i państwowy“, Uniwesytet Wrocławski, Polsko. - (2005).
- „Český pravopis jako problém politický“, Uniwesytet Wrocławski, Polsko. (2005).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek