KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VARADZIN, Ladislav, Mgr., Ph.D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 014 316
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address varadzin@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://independent.academia.edu/LadislavVaradzin; http://www.arup.cas.cz/?p=121

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie středověku slovanských oblastí, Vyšehrad
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - redaktor Studia Mediaevalia Pragensia
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti.
Výběrová bibliografie též na http://www.arup.cas.cz/?p=121


- Tři kamenné stavební obětiny z moravského Valašska / L. Varadzin, I. Štefan. - In: Archeologické rozhledy. - Roč. 52 (2000), s. 698-700.
- Značky na dnech keramických nádob ve středověku. - In: Studia mediaevalia pragensia - 5. - Praha, 2005. - S. 165-199.
- Archeologický výzkum kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka - Archäologische Erforschung der romanischen St. Kreuzeserhöhung-Kirche in Vrbno bei Mělník / L. Varadzin, I. Štefan. - In: Archaeologica Historica. - Roč. 30 (2005), s. 403-412.
- Bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Zhodnocení dosavadních archeologických výzkumů v bazilice a jejím okolí. In: B. Nechvátal ed., Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha, 2009, 302–399.
- Ladislav Varadzin: K vývoji hradišť v jádru Čech se zřetelem k přemyslovské doméně (příspěvek do diskuse), Archeologické rozhledy 62, 2010, 535–554.
- Ladislav Varadzin: Hrnčířská výroba 6.-13. století ve východní části střední Evropy v archeologických pramenech, Archeologické rozhledy 62, 2010, 17–71.
- Ladislav Varadzin: Raně středověké hradiště Libušín. Hlavní poznatky z revizního zpracování výzkumů, Archeologické rozhledy 64, 2012, 723–774.
- Ivo Štefan, Ladislav Varadzin: Die Anfänge der Pfarrorganisation in den böhmischen Ländern aus archäologischer Sicht. In: E. Gringmuth-Dallmer, J. Klápště, Jan Hasil hrsg., Tradition - Umgestaltung - Innovation. Transformationsprozesse im hohen Mittelalter. Praehistorica XXXI, No. 2. Berlin – Prag, 2014, 357–372.
- Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin a kol.: Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie. Praha, 2015.
- Ladislav Varadzin, Bořivoj Nechvátal: An Unexpected Pre-Romanesque Architecture at Prague-Vyšehrad, Czech Republic, Byzantinoslavica (odevzdáno 2015)Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek