KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

WOITSCH, Jiří, PhDr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Etnologický ústav, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 602
+420 / 222 828 511
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.woitsch@post.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.eu.cas.cz/bio_Woitsch.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Historiografie
Dějiny - Balkán
Dějiny - Česko (Československo)
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etnografie, historie, historická etnologie, historická antropologie střední a východní Evropy v předindustriálním období
- tzv. tradiční kultura střední a východní Evropy v předindustriálním období (vesnická architektura, sídla, bydlení; tradiční formy zemědělství a kultivace krajiny, rukodělná výroba, teorie a metodologie studia hmotné kultury)
- etnokartografie
- interdisciplinární historickoantropologický výzkum vztahu člověka k lesům v minulosti
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český lid - vedoucí redaktor
- Komise atlasu lidové kultury Slovanů při Mezinárodním komitétu slavistů - člen komise
- Ethnologia Europae Centralis - člen redakční rady
- Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu (MK ČR, NÚLK) - člen řešitelského kolektivu (subkomise pro materiální kulturu)
- Česká národopisná společnost - člen
- European Society for Environmental History - člen
Publikační činnost / Publications - Tajemná potaš. - In: Dějiny a současnost. - Roč. 23, č. 3 (2001), s. 17–22.
- Česká etnologie 2000 / sest. J.Woitsch. - Praha, 2002. - 275 s.
- Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám / sest. J. Woitsch. - Praha, 2002. - 148 s.
- Analýza hlavních národopisných periodik v letech 1970-1975 s přihlédnutím k období 1964-1969 / J. Woitsch, F. Bahenský. - In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference (Praha, 21.-22. listopadu 2001) / sest. M. Devátá. - Praha, 2002. - S. 555–569.
- Nezdařený pokus Davida Scheffela a Josefa Kanderta. - In: Česká etnologie 2000 / M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch. - Praha, 2002. - S. 267–270.
- Potash industry in Bohemia in the 18th century. - In: Dealing with Diversity. 2nd International Conference of the European Society for Environmental History Prague 2003. Proceedings / (eds.) L. Jeleček, P. Chromý, H. Janů, J. Miškovský, L. Uhlířová. - Praha, 2003. - S. 328–334.
- Státní regulace výroby a obchodu s draslem v Čechách - potašové monopoly v letech 1764 až 1776. - In: Časopis národního muzea – Řada historická. - Roč. 122 (2003), s. 1–49.
- Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500–1900). Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV. - Praha, 2004. - (editor, spoluautor)
- Málo známé kořeny klasifikace rukodělné výroby. - In: Národopisný věstník, 2004. - S. 11–19.
- Nezbývá než souhlasit! - In: Český lid. - Roč. 91 (2004), s. 279–287.
- Experimentální výroba potaše tradiční technologií. - In: Sklář a keramik. - Roč. 55 (2005), s. 125-135.
- Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Možnosti a limity etnokartografické analýzy / J. Woitsch, K. Kučerová. - In: Český lid. - Roč. 92 (2005), s. 155–173.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek