KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SLÁDEK, Karel, ThLic. Mgr.  Th.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Odd.starých jazyků Katedry biblických věd, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address karel.sladek@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site www.carolus.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Teologie, náboženství a religiozita
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Filozofie a estetika
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Teologie, náboženství a religiozita
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - křesťanská spiritualita u slovanských národů
- spiritualita liturgie byzantského ritu a ikonopisectví
- ruské filosofické a teologické myšlení 19. a 20.
století
- vztahy mezi katolictvím a pravoslavím ve střední a východní Evropě
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen redakční rady Communio a občanského sdružení Communio
- člen české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
Publikační činnost / Publications - Kosmické aspekty svátostí v pojetí V. Solovjova. - In: Teologické texty. - Roč. 16, č. 4 (2005).
- Dialog mezi náboženstvími v duchu Assisi, in: Universum, 4/2005, s. 5.
- Duchovní a tvůrčí cesta Vladimíra Solovjova. - In: Navýchod. - Roč. 5, č. 3 (2005).
- Pohled na teorii evoluce očima Vladimíra Solovjova. – In: Theologická revue. - Roč. 76, č. 2 (2005).
- Duch chrámů a vznik ikonostasu u východních Slovanů. - In: Navýchod.- Roč. 5, č. 4 (2005), s. 16-17.
- Sublimace erotu v mystice Věčného Ženství u Vladimíra Solovjova. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti / sest. H. Nykl. – Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 173-185.
- Dobrodružství s názvem ikonopisectví. – In: Navýchod. - Roč. 6, č. 1 (2006).
- N. O. Losskij a Československo. – In: Studia Theologica. - Roč. 8, č. 23 (2006).
- Sofiologie a Vladimír Solovjov. – In: Teologické texty. - Roč. 17, č. 3 (2006).
- Ruský poutník stále prochází krajem, Cesta „Modlitby srdce“ ve slovanské křesťanské spiritualitě. - In: Navýchod. - Roč. 6, č. 3 (2006).
- Teologická symbolika ikonopisectví. – In: Akord, Revue pro literaturu, umění a život. - Říjen, (2006).
- Odvážná žena Tamara Čikunová. – In: Universum. - Č. 4 (2006).
- Solovjovská bádání v českém prostředí. - In: Studia Theologica. - Roč. 9, č. 29 (2007), s. 31-47.
- Ikona Matky Boží Vladimírské, in: Navýchod,4-2007, Ročník 7, s. 33.
- Raný Solovjov a jeho náboženské hledání, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska - portréty, Praha: Russia Altera, 2007, (v tisku).
- Duchovní evoluce člověka u Nikolaje Losského, in: Teologické texty 2007, č. 3, Ročník 18, s. 141-143.
- Ruská idea krásy, jež spasí svět, in Communio, 4/2008, s. 401-405.
- Teolog Pavel Jevdokimov: jeho život a dílo, in Theologos, 2/2008, s. 74-86.
- Průběh liturgie slovansko-byzantského ritu, in Navýchod, 3/2008, s.
- 20"Táborské světlo" v mystice východního křesťanství, in Communio, 2/2008, s. 163-172.
- Katolicko-pravoslavný dialog ve "světle" dokumentu z Ravenny, in Teologické texty 2008, č. 3, Ročník 19, s. 90.
- Východiska pro (nejen) křesťanskou mystiku, in: Teologické texty 2008, č. 2, Ročník 19, s. 20-22.
- Spirituální teologie: Praxe duchovního boje se zlem, in Exarchát, 20/2009, Ročník IV. (v tisku)
- Spirituální teologie: Rubjovova Ikona Trojice v kontextu, in Exarchát, 19/2009, Ročník IV., s. 7-8.

Recenze:
- Andrea Riccardi, La pace preventiva, Milano: San Paolo, 2004, in: Universum, 4/2005, s. 43.
- Andrea Riccardi, Il secolo del martirio, Milano: Mondadori, 2000, in: Teologické texty 2006, č. 1, Ročník 17, s. 50.
- Žít! / Ryhor Baradulin, Praha, NK ČR-Slovanská knihovna 2006. - In: Teologické texty. - Roč. 18, č. 2(2007)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek