KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DURDÍK, Tomáš, Doc. PhDr. DrSc.

* 1951-2012

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.arup.cas.cz/kontakty/personalia/emeritni-pracovnici/durdik-tomas/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Pomocné vědy historické
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kastellologie (podoba, vývoj, typologie, genetické souvislosti českých hradů)
- hmotná kulturastředověku
- památková péče
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vědecká rada EUROPA NOSTRA - člen
- vědecká rada Deutsche Burgenvereinigung - člen
- Comité pemanent Castrum Bene - člen
- ICOMOS/UNESCO - expert
- Společnost přátel starožitností - starosta
- Hlavní výbor České archeologické společnosti - člen
- Památková rada NPÚ - člen
- Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností - předseda redakční rady
Publikační činnost / Publications Bibliografie - výběr

- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. – 2. vydání. – Praha, 2000.
- Selected Medieval Castles of Central Bohemia. Prague Castle - Žebrák - Točník - Křivoklát - Karlštejn. – Praha, 2000.
- Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy - Ruins of castles, fortresses and strong-holds / T. Durdík, V. Sušický. – Praha, 2000.
- Hrad Týřov. - Praha, 2001. - Vlastivědná knihovnička SPS, svazek 4.
- Středověké hrady v Čechách a na Moravě - Mittelaterliche Burgen in Böhmen und Mähren - Medieval Castles in Bohemia and Moravia / T. Durdík, P. Bolina. – Praha, 2001.
- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. – Praha, 2002.
- Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy / T. Durdík, V. Sušický. – Praha, 2002.
- Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / V. Kupka, V. Čtverák, T. Durdík, M. Lutovský, E. Stehlík. - 2. vydání. – Praha, 2002.
- Hrady na Šumavě. - In: Šumava. Příroda z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) - Funde aus dem Burgendes Übergangtyps (Hlavačov, Angerbach, Tachov). – Praha, 2003. - Castellologica bohemica fontes 1.
- Hrady. - In: Střední Brdy / sest. V. Cílek. - Příbram, 2005. – S. 214-230.
- Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. – Praha, 2005.
- Hrady. - In: Český les : Příroda. Historie. Život. - Praha, 2005. – S. 451-466.
- Castrum Bene 9. Exkursionsführer / T. Durdík, F. Gabriel, P. Chotěbor, I. Peřina. - Ústí nad Labem – Praha, 2005.
- Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Západní Čechy - Ruins of castles, fortresses and stronholds. West Bohemia / T. Durdík, V. Sušický. – Praha, 2005.

Poznámky / Notes Pedagogické působení:
- Katedra dějin umění a kulturologie Filozofické fakulty UK
- Katedra dějin architektury Fakulty architektury Českého vysokého učení technického

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek