KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ĎURČANSKÝ, Marek, Mgr.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Ústav dějin UK a Archiv UK, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 491 467
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marek.durcansky@ruk.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny česko-polských vědeckých a kulturních styků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká archivní společnost - člen
- Sdružení historiků ČR - Historický klub
- Společnost pro dějiny vědy a techniky
Publikační činnost / Publications - Krakovský pobyt Jaroslava Bidla ve školním roce 1892/1893. - In: Pocta Zdeňku Jelínkovi. - Práce muzea v Kolíně – řada společenskovědní, VII, 2001. - S. 47-55.
- Spuścizny i ich opracowywanie w Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze. - In: VI Konferencja Archiwów Instytucji Naukowych 13-14 IX 2001r. : Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F - Varia, Tom 3. - Kraków, 2002. - S. 49-54.
- Halič a Polsko v životě a díle Čeňka Zíbrta. Skica z dějin české slavistiky / M. Ďurčanský, P. Kodera. - In: Čeněk Zíbrt a kulturní historie. Studie a materiály. - České Budějovice, 2003. - S. 133-185.
- Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU. - In: Prace Komisji Historii Nauki PAU, Tom VI. - Kraków, 2004. - S. 177-211.
- Hosté z Haliče. Poláci a Rusíni na pražské Jubilejní výstavě v r. 1891 / M. Ďurčanský, P. Kodera. - In: Čas výstavního ruchu. Studie a materiály z vědeckého sympozia Čas výstavního ruchu konaného ve dnech 29.-30. května 2004 v Kostelci nad Vltavou v rámci třetího ročníku Zíbrtova Kostelce. - České Budějovice, 2005. - S. 40-74.
- Z neznámé korespondence Jana Baudouina de Courtenay s Adolfem Černým. - In: Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého. - Praha, 2005. - S. 96-101.
- Jaroslav Bidlo a Gollova škola. - In: Jaroslav Goll a jeho žáci. - České Budějovice, 2005. - S. 439-449.
- Jaroslav Bidlo: Moje styky s Gollem (edice). - In: Jaroslav Goll a jeho žáci. - České Budějovice, 2005. - S. 657-686.
- Vědci jako návštěvníci poděbradských lázní v letech 1924-1947. - In: Vlastivědný zpravodaj Polabí. - Roč. 37 (2003-2004), s. 115-187.


Úplná bibliografie Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR, nebo Ústavní bibliografie ASEP Akademie věd ČR


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek