KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PEŠKOVÁ, Michaela, Mgr., Pd. D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra ruského a francouzského jazyka, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 377 635 440
+420 / 377 635 442
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 606 665 113
E-mail / E-mail address peskova@ksj.zcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ksj.zcu.cz/peskova.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - ruská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura 20. století
- reálie Ruska, metodika jejich výuky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie:
- Mytologémata v prózách Andreje Platonova. - Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2007. - 247 s. -
disertační práce (strojopis).
Články a stati:
- Ivan Wernisch a jeho vztah k textu. - In: Host. - Č. 6 (2001), s. 25-30.
- Ispol´zovanie russkich frazeologizmov v češskich učebnikach russkogo jazyka. - In: Sborník příspěvků z konfrence ProfiLingua 2003. - Dobrá Voda, 2003. - S. 505-510.
- Stranovedenije kak ključ k jazyku. - In: Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. - S. 330-333.
- Интернетовский учебник по страноведению России – преимущества и невыгоды. - In: Profilingua 2007, sborník příspěvků z konference. - Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - S. 410-414.
- Člověk a společenství u Andreje Platonova. - In: Acta FF. - Praha: Nakladatelství Vlasty Králové Dryada, 2007. - S. 137-154.
- Ruská literatura 20. let 20. století - zrcadlo nastupující totality. - In: Totalitarismus II / Budil, I.T.(ed.). - Praha: Nakladatelství Vlasty Králové Dryada, 2007. - S. 83-89.
- Ukrajina a Ukrajinci dnes /...a N.Demjančuk. - In: Slovanské národy dnes (ed.).- Plzeň:
Vydavatelství a nakladateltsví Aleš Čeněk, 2006. - S. 45-53.
- Imigranti z bývalých zemí SSSR v ČR. - In: Pravda, láska a ti na "východě" / M.Moravcová, D.Svoboda, D.Šistek. - Praha: UK FHS, 2006. - S. 69-74.
- Zkušenosti z lektorátu českého jazyka v Sankt-Peterburgu. - In: Génius loci českého jihozápadu. - Plzeň: SVK. KČJ FPE ZČU, 2006. - S. 127-134.
Překlad:
- Glocer, V.: Marina Durnovo. Můj muž Daniil Charms. - Praha : Volvox Globator, 2005.
Recenze:
- Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. RuskoDnes.cz, prosinec 2007. Dostupné z: http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=677
- Temná cesta od Abakanlagu po Žunvoz (Průvodce říší zla Vladimíra Bystrova). RuskoDnes.cz, listopad 2007. Dostupné z: http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=656
- „Talent roste v odříkání“ (Daniil Charms: Čtyřnohá vrána a jiné taškařice). RuskoDnes.cz, říjen 2007. Dostupné z: http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=603
- Hrala, M.: Ruská moderní literatura 1890–2000. RuskoDnes, červenec 2007. Dostupné z: http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=576
- Kšicová, D.: Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely. RuskoDnes, červenec 2007. Dostupné z: http://www.ruskodnes.cz/index.php?page=clanek&id=571Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek