KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FROLÍKOVÁ, Drahomíra, PhDr., Ph.D.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 733 575 289
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address frolikova@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.arup.cas.cz/?p=169

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Archeologie raného středověku, zejména 9. - 10. stol. v Čechách a na Moravě
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti.
Výběrová bibliografie též na http://www.arup.cas.cz/?p=169


- Dřevěné kostely v Čechách v archeologických pramenech. - In: Archeologie ve středních Čechách. - Č. 3/2 (1999). - S. 535-545.
- Mladohradištní pohřebiště v Drahanovicích, okr. Olomouc. - In: AR. - Č. 51/2 (1999). - S. 317-334.
- Pokus o analýzu slovanského pohřebiště v Praze-Motole. - In: PA. - Č. 41/1 (2000). - S. 201-249. - ISSN 0031-0506.
- Keramika z Uherského Hradiště - technologický vývoj v 9. století. - In: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. - Č. I (2000) : Konference Pohansko 1999. - S. 207-216. - Brno, 2000.
- Výzkum na Otakarově ulici v Uherském Hradišti : některé otázky vývoje velkomoravského hradiska. - In: Velká Morava mezi východem a západem / sest. L. Galuška – P. Kouřil – Z. Měřínský. - Brno, 2001. - S. 115-121.
- Parohový hrací kotouček. - In: Slovácko. - Č. 44 (2002). -S. 163-167.
- Olověný křížek z Uherského Hradiště – Otakarovy ulice. - In: AH. - Č. 28 (2003). - S. 553-560.
- Projevy magie v pohřebním ritu slovanských plochých kostrových pohřebišť na Moravě a v Čechách. - In: K poctě Vladimíru Podborskému / sest. E. Kazdová – Z. Měřínský – K. Šabatová. - Brno, 2004. - S. 509-515.
- Zvířecí kosti z 8.-10. století v Uherském Hradišti a jejich zpracování. - In: Zborník na počesť Dariny Bialekovej / sest. G. Fusek. - Nitra, 2004. - S. 75-80.
- Prsteny v hrobové výbavě kostrových pohřebišť od 9. do 13. stol. na Moravě a v Čechách (Die Fingerringe in der Ausstattung vom 9. bis 13. Jahrhundert) / ... a D. Kaliszová. - In: Acta archaeologica Opaviensia 3,2008, 143-156.
- Der Fluss Morava und der grossmährische Burgwall Uherské Hradiště/ ... a D. Kaliszová. - In: Biermann F. – Kersting T. (hrsg.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Langenweissbach,2007, 299-306. ISBN-Nr. 978-3-937517-65-0.
- Hrnce, hrnky, hrnečky / ...a D. Kaliszová. - In: Dresler, P. – Měřínský, Z., (eds.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice, Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. Brno: 2009, 94-98.
- Bronzový křížek z Uherského Hradiště (Das kleine Bronzekreuz aus Uherské Hradiště)/ ... a D. Kaliszová. - In: Archaeologia historica 34, 2009, 563-574.
- Skleněné korálky z Uherského Hradiště – příspěvek k poznání chemického složení skel raného středověku. - In: Historické sklo 5, 2011,ed. Černá E., Most, 59-66. ISBN 978-80-86531-09-0, 978-80-903464-9-2.
- Pohřebiště z 10. století v Praze–Střešovicích – předběžná zpráva / ... a D. Kaliszová. AH 39/1, 2014, 315-329. Projekt 14-36938G Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek