KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KRAJÍC, Rudolf, prof. PhDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Archeologický ústav, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 389 034 891
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 602 425 344
E-mail / E-mail address krajic@ff.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie středověká - Čechy - Táborsko
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Sezimovo Ústí - Archeologie středověkého poddanského města III : Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa 1-2. - Praha-Sezimovo Ústí-Tábor, 2004. - 512 s.
- 1211. Sudkův Důl, o. Obrataň, okr. Pelhřimov. - In: Výzkumy v Čechách 2001, 2003. - s. 272.
- 1245-1246. Tábor, okr. Tábor. - In: Výzkumy v Čechách 2001, 2003. - S. 278-279.
- 5-7. Bechyně, okr. Tábor. - In: Výzkumy v Čechách 2001, 2003. - S. 10.
- Nové poznatky z geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu táborského hradu / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Šindelář. - In: Zborník na počesť Dariny Bialekovej. - Nitra, 2004. - S. 121-128. - (Achaeologica Slovaca monographiae ; Tomus VII).
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Dálnice D3, stavba 0307 Tábor - Soběslav, km 79,40 - 95,42 / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno 2004. - 86 s.
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Dálnice D3, stavba 0308 Soběslav - Bošilec, km 95,420 - 109,757 / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno, 2004. - 97 s.
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Tábor, areál TESCA - severní rondel / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno, 2004. - 12 s.
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Tábor - parkoviště / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno, 2004. - 68 s.
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Tábor - Sezimovo Ústí, areál TESCA - PLOCHA / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno, 2004. - 34 s.
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Tábor - Sezimovo Ústí, obchodní centrum Baumax / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno, 2004. - 25 s.
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Tábor - Sezimovo Ústí, zkapacitnění komunikace E55 v areálu Baumaxu / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno, 2004. - 10 s.
- Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Turovec - urbanistická studie / sest. R. Krajíc, V. Hašek, J. Tomešek. - Brno, 2004. - 20 s.
- Dům pasíře Prokopa v Táboře : Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220. - Tábor, 1998.
- Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 3 : Kovárna v Sezimově Ústí a analýza materiálu ze železa. - Praha - Sezimovo Ústí - Tábor, 2001.
- Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 2 : Topografie lokality a soupis objektů. - Praha, 2000. - (spoluautor).
- Historický atlas měst České republiky. - Svazek č. 7. - Tábor, 1999. - (spoluautor).
- Sezimovo Ústí - Archeologie středověkého poddanského města 2 : Levobřežní předměstí - archeologický výzkum 1962-1988. - Praha - Tábor - Sezimovo Ústí, 2001.
- Geophysical prospection and archaeological research of extinct medieval settlements in the 13th-15th centuries in the Czech Republic. - In: Archaeological prospection. - Volume 8. - Issue 1. - S. 41-66. - Chichester, 2001. - (spoluautor)
- Archeogeofyzikální prospekce na Táborsku. - In: Ve službách archeologie : Sborník k 60. narozeninám Vladimíra Haška. - Brno, 1998. - S. 163-175.
- Tábor, Křižíkova ulice čp. 28. - Výzkumy v Čechách. - Praha, 1998.
- Husův hrneček - originál nebo dokonalý padělek?. - In: Husitský Tábor. - Č. 14 (2001). - S. 25-36
- Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města III : Kovárna v Sezimově Ústí a analýza materiálu ze železa. - Praha, 2003.
- Archeologická památková péče v jižních Čechách. - In: Péče o památky jako důležitý úkol měst s historickým jádrem. - České Budějovice, 2003. - S. 81-95.
- Bechyně, okr. Tábor. - In: Výzkumy v Čechách 2000, 2003. - S. 10.
- Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v severovýchodní části historického jádra Tábora / sest. R. Krajíc, V. Hašek. - In: Ve službách archeologie. - Č. 4 (2003). - S. 82-91.
- Chotoviny, okr. Tábor. - In: Výzkumy v Čechách 2000, 2003. - S. 84.
- První sídlištní objekt ze 13. století v Bechyni. - In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16. - Č. 16 (2003). - S. 195-220.
- Sezimovo Ústí, okr. Tábor. - In: Výzkumy v Čechách 2000, 2003. - S. 248-249.
- Soubor renesančního skla z táborského domu čp. 308. - In: Historické sklo. - Č. 3 (2003). - S. 103-107.
- Turovec, okr. Tábor. - In: Výzkumy v Čechách 2000, 2003. - S. 282.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek