KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GOJDA, Martin, Prof. PhDr. CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 377 635 109
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address gojda@kar.zcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Archeologie raného středověku (slovanská archeologie)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Fakulty filozofické, Západočeská univerzita v Plzni
- Vědecká rada Fakulty společenských věd, Uniwersytet kardynala Stefana Wyszynskiego, Warszawa, Polsko
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti.
Výběrová bibliografie též na http://www.arup.cas.cz/?p=168


- 1989: Příspěvek povrchové prospekce (sběrů) k topografii raně středověkých sídelních poloh v mezoregionu dolního Povltaví - New Data on the Topography of Early Medieval Sites in the Basin of the Lower Vltava (Central Bohemia) Obtained by a Fieldwalking Survey, Archeologické rozhledy XLI, 614-28.
- 1991˙Early Medieval Settlement at Roztoky: The 1986-1989 excavations. In: Archaeology in Bohemia 1986-1990, - 1992: Spatial Pattern in the Early Medieval Rural House and Community: A Case Study. In: Rural Settlement (Pre-Printed Papers, Vol.8), 125-30. York.
- 1991: The Ancient Slavs: Settlement and Society. Edinburgh University Press. Edinburgh.
- 2005: Popis raně středověkých objektů (et M. Kuna – N. Profantová). In: Počátky raného tředověku v Čechách (M. Kuna – N. Profantová a kolektiv – spoluautorství), kap. 1.4 (str. 25-67). Praha: Archeologický ústav AV ČR.
- 2009: Česká raně středověká hradiště. In: Přemyslovci. Budování českého státu (Sommer, P. – Třeštík, D. - Źemlička, J. eds). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 64-68.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek