KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KŘESŤAN, Jiří, PhDr., CSc., odborný rada

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 974 847 422
Bydliště / Home address Gabinova 864/3, 152 00 Praha 5 - Barrandov
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address j.krestan@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Historiografie
Politologie, mezinárodní vztahy
Pomocné vědy historické
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Sovětský svaz
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Pomocné vědy historické
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - politické a kulturní dějiny Československa v letech 1918-1968
- dějiny komunismu
- československo-sovětské vztahy
- Zdeněk Nejedlý (1878-1962)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Památník národního písemnictví - člen vědecké rady
- Česko-ruská komise historiků a archivářů - člen
- Grantová agentura ČR – člen hodnoticího panelu č. 410 Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
- ediční rada korespondence T. G. Masaryka v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR AV ČR - člen
- ediční rada EGO Nakladatelství Lidové noviny a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR - člen
- Archivní časopis – člen redakčního kruhu
- Marginalia historica – člen mezinárodní redakční rady
- Masarykův sborník - člen redakční rady
- Paginae historiae - člen redakčního kruhu
- Soudobé dějiny - člen redakčního kruhu
- Society of Arts and Sciences (New York) - člen archivní rady
- Česká archivní společnost - člen
- Sdružení historiků ČR (Historický klub) - člen
Publikační činnost / Publications - Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého. - Praha : Státní ústřední archiv, 1996. - 143 s.
- Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948 / J. Křesťan, A. Blodigová, J. Bubeník ; ve spolupráci s D. Marvalovou, J. Ratajovou a M. Křesťanovou. - Praha : Sefer, 2001. - 191 s.
- Zdeněk Nejedlý a spolek Socialistická společnost v Praze. - In: Paginae historiae : sv. 9. - Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 2001. - S. 222-268.
- Hledání klíčů k době "podivného míru". - In: Soudobé dějiny. - Roč. 11, č. 3 (2004), s. 149-155.
- "Poslední husita" odchází : Zdeněk Nejedlý v osidlech kulturní politiky KSČ. - In: Soudobé dějiny. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 9-44.
inspirace. Soudobé dějiny. - Roč. 18, č. 4 (2011), s. 669-678.
- Zdeněk Nejedlý: politik a vědec v osamění. - Praha: Paseka, 2012. - 569 s.
- Případ Václava Talicha: k problému národní očisty a českého heroismu. - Praha: Akropolis, 2014. - 206 s.
- Zdeněk Nejedlý a česká otázka: historické souvislosti a aktuální význam. In: R. Šustrová – L. Hédlová (eds.): Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti. – Praha : Academia, 2014, s. 189–211.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek