KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JANÁČEK, Pavel, Ing. Ph.D.

* 1968

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address janacek@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/143-janacek-pavel?personid=12

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká literatura - člen redakčního kruhu
- Ústav pro českou literaturu AV ČR - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - Svět rodokapsu : komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století / spolu s Michalem Jarešem. - Praha : Karolinum, 2003. - 449 s.
- Literární brak : operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. - Brno : Host, 2004. - 412 s.

- Bibliografie též na http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/143-janacek-pavel?personid=12

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek