KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BLÁHOVÁ, Kateřina, Mgr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 127
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address blahova@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ucl.cas.cz/bio_KaterinaBlahova.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Pomocné vědy historické
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Dějiny - Polsko
Dějiny - Slovensko
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Polonistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovakistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české (literární) historiografie v 19. a 20. století v evropském kontextu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Ediční komise AV ČR - členka
Publikační činnost / Publications - Kat a blázen. Hra, která otřásla současníky. - In: Marginalia historica 2, 1997. - S. 165–183.
- Z větrné strany životního ostrova. Josef Šusta básníkem. - In: Marginalia historica 3, 1999. - S. 169–174. (studie a edice)
- Literární odkaz Josefa Šusty. - In: Edice Tvary 2000, č. 11, příloha časopisu Tvar 11 (2000), č. 11, 1. 6.)
- Prožitek smrti historika Josefa Šusty. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století / sest. H. Lorenzová, T. Petrasová. - Praha : KLP, 2001. - S. 207-215.
- Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (prolegomena k tématu). - In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století / sest. K. Bláhová. - Praha : KLP 2002. s. 186-196.
- Mezi literaturou a politikou. Souvislosti českého literárního života 1958-1969. - In: Soudobé dějiny. - Roč. IX, č. 3-4 (2002), s. 495–520.
- České dějepisectví a Evropa. Recenzní a informační oddíly Českého časopisu historického a Časopisu Musea království Českého na přelomu 19. a 20. století. - In: Český časopis historický. - Roč. C, č. 4 (2002), s. 815–840.
- Až příliš prozaická skutečnost. Literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989 (1. část). - In: Kuděj, časopis pro kulturní dějiny. - Roč. 5, č. 2 (2003), s. 68–82; roč. 6, č. 1 (2004), s. 47–60.
- Rok Zbabělců. - In: Danny. - 4. 2 (2003), s. 49–59.
- Doslov / K. Bláhová, M. Přibáň, P. Šámal, Petr. - In: Z dějin českého myšlení o literatuře / ses. M. Přibáň. - Sv. 3, 1958–1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945–1990. - Praha :ÚČL AV ČR, 2003. - S. 481–507.
- Druhý debut Josefa Škvoreckého / K. Bláhová, M. Přibáň. - In: Česká literatura. - Roč. 52, č. 3 (2004), s. 385–408. - (studie a edice).
- Kalistova cesta k duchovým dějinám. - In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 3 (2003), s. 353–358.
- Starou slávou k nové slávě. Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století. - In: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století / sest. J. Rak, K. Kaiserová. - Ústí nad Labem, 2004. - S. 75–82.
- Vzdělání a osvěta v českém 19. století. - In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století / sest. K. Bláhová, V. Petrbok. - Praha, 2005. - S. 7–10.
- V čase bezčasí: Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 1969–1989. - In: Host. - Č. 21 (13.6.2005), s. 37–42.
- Historie literární a Gollova škola. - In: Jaroslav Goll a jeho žáci / sest. B. Jiroušek. - České Budějovice, 2005. - S. 319–328. - (Historia culturae VI. Studia V.)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek