KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PETRBOK, Václav, PhDr. Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 142
Bydliště / Home address Mánesova 42, Praha 2, 120 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address petrbok@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ucl.cas.cz/bio_VaclavPetrbok.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české a německojazyčné literatury 16.–19. století
- literární lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Lexikon české literatury - člen redakční rady
- Listy filologické - člen redakční rady
- kolegium Kruhu přátel českého jazyka - člen redakční rady
- Ústav pro českou literaturu AV ČR - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - Příspěvek vídeňských a vídeňskonovoměstských bohemistů k české literární historii, bibliografii a knihopisu v letech 1710-1810, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození, Praha, Academia, 2004, s. 80-100 + edice Korespondence ( s ostatními), s. 261–415 a Soupis jazykově českých tisků vídeňské a vídeňskonovoměstské provenience 1750-1810, s. 416-418
- Josef Hanuš - historik české a slovenské literatury 17. a 18. století. In: Príspevky k dejinám literárnevednej slovakistiky. Bratislava, Filozofická fakulta 2003, s. 45-52.
- Das literarische Schaffen der Tschechischlehrer und tschechischer Absolventen an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. In: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen. Wien, LAVAK 2002, s. 45-59.
- Od génia Čechie k českým bohatýrům a německým mistrům. (Popularizace literární historie v Čechách mezi osvícenstvím a pozitivismem). In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha, ÚČL AV ČR 2004, s. 189-202.
- Dobrovský revisited, Österreichische Osthefte 44, 2002, s. 683-692; s. S. M. Newerklou.
- Pokus o charakteristiku zpráv o českém národním hnutí v soudobé německé a rakouské publicistice a odborné literatuře. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, KLP 2002, s. 145-159 (německy Die Darstellung der tschechischen Nationalbewegung in der zeitgenössischen deutschen und österreichischen Publizistik und Fachliteratur: Versuch einer Charakterisierung, Brücken. Neue Folge: 2001/2002 (vyšlo 2003), Bd. 9/10, s. 41-59.

Ediční příprava:

- Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. (Praha 2004; s K. Bláhovou).
- A. Stich: Jazykověda, věc veřejná (Praha 2004, s doslovem).
- P. Kneidl: Pražská léta německých a rakouských spisovatelů (Praha 1997, něm. 2003).
- F. Palacký: Skizze einer Geschichte von Prag (Praha 1998, s L. Ščerbaničovou).
- Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. (Boskovice 1999; s R. Lungou a J. Tydlitátem).
- Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler (Boskovice 1997; s J. Tydlitátem).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek