KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NOVÁKOVÁ, Luisa, Mgr. Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 610
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address luisa@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://wwwdata.muni.cz/people/?PID=52663

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura 20. století
- literatura pro děti a mládež
- tvůrčí psaní
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Akademie věd České republiky - Literárněvědná společnost - tajemnice brněnské pobočky
- Obec spisovatelů - členka
Publikační činnost / Publications - Dračice a její chlapec. - In: Ladění. - Brno : ÚLM PdF MU. - R. 10 (2005). - Č. 1. - S. 21-22. - ISSN 1211-3484. - Eragon / Ch. Paolini. - recenze knihy.
- Fantasy jako cesta ad fontes. - In: Ladění. - R. 10. - Č. 2 (2005). - s. 2-4. - Brno : ÚLM PdF MU. - ISSN 1211-3484.
- Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem. - In: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví : Sborník z konference o českém ruralismu, konané 22.-23.4. 2005. - Turnov : Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní oblastní archiv Semily, 2005. - S. 141-144. - ISBN 80-86254-12-7.
- A potají. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004. - 48 s. - ISBN 80-7204-350-1.
- Lidová vyprávění z Barmy. - In: Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. - Brno : Ústav literatury pro mládež PdF MU. - R. 9. - Č. 14 (2004). S. 29-29. - ISSN 1211-348.
- Nad studií Bedřicha Fučíka O knihu pro mládež. - In: Literatura určená k likvidaci : sborník příspěvků z konference / sest. L. Nováková. - Praha : Obec spisovatelů, 2004. - S. 117-121. - ISBN 80-239-3298-5.
- Představitel Skupiny brněnských. - In: Universitas. - Brno : Masarykova univerzita. - R. 37. - Č. 2 (2004). - S. 27-28. - ISSN 1211-3384.
- Sonety. - In: Poeci bez granic. - Wroclaw : Word-Press, 2004. - S. 108-111. - ISBN 83-88605-07-0.
- Cronica domus Sarensis. - Třebíč : Vydavatelství Blok, 2003. - S. 1-152. - ISBN 80-239-0494-9 - odborná ediční příprava českého překladu textu Kroniky kláštera Žďárského.
- Fantasy podle Shakespeara. - In: Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. - Brno : Ústav literatury pro mládež PdF MU. - 8, III (2003). - S. 20. - ISSN ISSN 1211-348. 2003. - recenze knihy Bouře noci svatojánské / P. Anderson.
- Pro čest a slávu / Jaroslav Janouch ; odborná ediční příprava, ediční poznámka L. Nováková. - Třebíč : Vydavatelství Blok, 2002. - 208 s. - ISBN 80-7268-185-0.
- Betlémští pastýři / odborná ediční příprava textu, ediční poznámka Luisa Nováková. - Třebíč : Vydavatelství Blok, 2001. - 96 s. - ISBN 80-7268-105-2.
- Můj otec kapitán / František Křelina ; odborná ediční příprava textu, ediční poznámka L. Nováková. - Třebíč : Vydavatelství Blok, 2001. - 406 s. - ISBN 80-7268-091-9.
- Hlas Páně tříští cedry : Knihy žalmů v překladu Václava Renče / odborná ediční příprava textu, ediční poznámka L. Nováková. - Třebíč : Vydavatelství Blok, 2001. - 424 s. - ISBN 80-7268-093-5.
- Mezi pohádkou, pověstí a povídkou. - In: Sborník prací Filozofické fakulty. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 101-108. - ISBN 80-210-2965-X.
- Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku. - In: Česká literatura. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. S. 206-214.
- Tvorba pro děti a mládež ruralistů okruhu revue Sever a východ ve 40. letech. - In: Sborník prací FF MU. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 81-89. - ISBN 80-210-2648-X.
- Malborgův dům / Václav Renč ; odborná ediční příprava, ediční poznámka L. Nováková. - Svitavy,Řím : Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2001. - 84 s. - (Vigilie). - ISBN 80-86036-64-2.
- Popelka nazaretská / Václav Renč ; odborná ediční příprava, ediční poznámka L. Nováková. - Svitavy, Řím : Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. - 96 s. - ISBN 80-8636-31-6.
- Vybrané spisy II : S anděly si nelze připíjet / Václav Renč ; odborná ediční příprava, komentář a ediční poznámka L. Nováková, J. Novák. - In: Vybrané spisy I : S anděly si nelze připíjet / Václav Renč. - Svitavy, Řím : Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. - 656 s. - (Vigilie). - ISBN 80-86036-33-2.
- Vybrané spisy I : Vrstvení achátu / Václav Renč ; odborná ediční příprava, ediční poznámka a komentář L. Nováková, J. Novák. - Svitavy, Řím : Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. - 544 s. - (Vigilie). - ISBN 80-86036-32-4.
- Zpěvy u jesliček / Václav Renč ; odborná ediční příprava, ediční poznámka a komentář L. Nováková. - Svitavy, Řím : Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. - 44 s. - (Vigilie). - ISBN 80-86036-48-0.
- Dobraczyńského neporazitelná armáda. - In: Neporazitelná armáda / Jan Dobracyzński. - Třebíč : Vydavatelství Akcent, 1999. - S. 449-453. - ISBN 80-7268-017-X.
- Izaldiny bílé ruce. - Svitavy-Řím : Trinitas-Křesťanská akademie Řím, 1999. - 42 s. - (Vigilie ; sv. 95.). - ISBN 80-86036-21-9.
- Neporazitelná armáda / Jan Dobraczyński ; překlad z polštiny J. Nováková. - Třebíč : Vydavatelství Akcent, 1999. - 456 s. - ISBN 80-7268-017-X.
- Jaroslav Janouch a jeho Cid. - In: U Toledské brány / Jaroslav Janouch. - Svitavy : Trinitas, 1999. - S. 123-124. - ISBN 80-86036-20-0.
- Překročit Sabiren. - Třebíč : Akcent, 1999. - 328 s. - Akcent-Blok. - ISBN 80-7268-029-3.
- Renčovy veršované pohádky. - In: Sborník prací FF MU. -Brno : Masarykova univerzita Brno, 1998. - S. 45-49. - ISBN 80-210-2014-8.
- Schulzův Prsten královnin. - In: Prsten královnin / Karel Schulz ; autorka doslovu L. Nováková. - Třebíč : Akcent, 1998. - S. 169-171.
- Perníková chaloupka / Václav Renč ; odborná ediční příprava, ediční poznámka. - Svitavy : Trinitas, 1998. - 42 s.
- Kámen vládců. - Třebíč : Akcent, 1997. - 152 s. - s ilustracemi autorky.
- Sestra volavek. Třebíč : Akcent, 1997. - 82 s. - s ilustracemi autorky.

Poznámky / Notes - Autorské čtení. - 2004.
- Velké čtení. - 2004. - Básnický večer z vlastních veršů.
- O pohádkách. - In: Sváteční slovo. - Česká televize : Brno, 2003. - popularizační vystoupení o etice pohádek.
- Mezi listy. 2002. - In: Festival Literární květen. - výstava vlastních knižních ilustrací.
- Setkání s jednorožcem. 2000. - Výstava vlastních ilustrací a volných kreseb.
- Kresby a ilustrace. - 1998. - Výstava vlastních výtvarných prací.
- Kresby. 1995. - výstava vlastních výtvarných prací, kresby, ilustrace.
- Kresby a ilustrace. 1995. - výstava vlastních výtvarných prací, kresby, ilustrace.

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek