KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BOROVSKÁ, Hana, Mgr. Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 023
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address borovska@mail.muni.cz ; borovska@jumbo.ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ped.muni.cz/wczlang/staff/borovska.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Literární věda
Paleoslavistika
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - (paleo)bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení, členka
Publikační činnost / Publications - Zdeněk Kalista jako editor. – In : Zdeněk Kalista a kulturní historie. Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 6. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 14.-15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách. - Semily, 2000. - S. 191-196.
- Syntaktická stavba pozdněhumanistické korespondence. Dopisy Zuzany Černínové z Harasova a jejího syna Humprechta Jana Černína z Chudenic. – In : SPFFBU A 49 (2001), Brno. - S. 177-190.
- Expresivita a emocionalita v pozdně humanistické korespondenci. – In : Jazykověda. Linguistica : Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu Prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 75-88.
- Pozdně humanistická čeština: styl epistolární. Jazyk a korespondence Zuzany Černínové z Harasova a Humprechta Jana Černína z Chudenic. – Brno, 2004. - [Disertační práce]

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek