KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KROČA, David, Mgr. Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 277
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address kroca@ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ped.muni.cz/wczlit/kroca.htm

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura
- literární věda
- literární teorie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Oborová rada pro umělecký přednes (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha)
Publikační činnost / Publications - Publikační činnost též na stránkách KČL MU: www.ped.muni.cz.

- Poetika dramat a básní Josefa Topola. - 1. vyd. - Brno : Paido, 2005. - 123 s.
- Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. - 1. vyd. - Brno : Host - Votobia, 2002. - 334 s. - (Autorství dvou hesel.)
- Umělecký přednes - texty. - 1. vyd. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2000. - 20 s.
- Dětský přednes a současná poezie. - 1. vyd. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2000. - 25 s.
- Dramatická výchova a divadlo. - 1. vyd. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999. - 26 s. - (Spoluautor Marie Pavlovská.)
- Proměny a návraty v poezii Josefa Topola. – In : Česká literatura : časopis pro literární vědu. - Roč. 52, č. 4 (2004), s. 485-503.
- Krize mikrosvěta. K jednomu tématu v české dramatice 90. let. – In : Weles. - Č. 20 (2004), s. 80-87.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek