KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SKALNÍKOVÁ, Olga, PhDr. CSc.

* 1922-2012

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká a slovenská etnografie
- společenské vztahy v českých a moravských regionech, zvláště v průmyslových oblastech
- české menšiny v Rumunsku (Banát), Libanonu
- dějiny oboru
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - UISAE
- Český lid - členka redakce
Publikační činnost / Publications - K teorii etnografie současnosti / O. Skalníková, K. Fojtík. - Praha : Academia, 1971. - 79 s. - (Rozpravy ČSAV. Roč. 81/1971, Řada společ. věd ; Seš. 6).
- Společenský život pražského dělnictva 1850-1938. - In: Stará dělnická Praha. - Praha : Academia, 1981. - S. 52-84.
- Pět století hornického kroje. - Příbram : 1986. - 158 s. - (Hornická Příbram ve vědě a technice).
- Staré zvyky, obřady a obyčeje na Ostravsku. - In: Ostrava. - Sv. 15. - Ostrava, 1989. - S. 352-373.
- České vesnice v rumunském Banátě / J. Jech ... [et al.] (Spoluautorka). - Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1992. - 202 s.
- Czech women in the Lebanon : mixed marriages between Czech women and Lebanese men. - In: Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague occasional Papers in Ethnology. - Praha, 1998. - S. 98-105.
- Rodina a obec. - In: Těšínsko. - III. díl. - Šenov u Ostravy : Tylia, 2001. - S. 11-40.
- Pamětnické glosy k založení Kabinetu pro národopis ČSAV. - In: Reflexe počátků vědecké instituce. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, 2003. - S. 120-126.
- Etnografické výzkumy všedního dne i svátečních aktivit českých horníků. - In: Národopisný věstník. - Č. XV-XVI (57, 58), s. 132-142.
- Etnografické studium v letech 1964-1969 / O. Skalníková, L. Petráňová. - In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). - Praha, 2002. - S. 287-304.
- Společenský život. - In: Uhelné dolování v ostravsko-karvínském revíru / kol. autorů. - Ostrava : Anagram, 2003. - S. 461-468 (Kap. 14).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek