KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOLÁŘOVÁ, Ivana, PhDr. CSc.

* 1965

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 056
Bydliště / Home address Absolonova 13, 678 01 Blansko
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 516 414 514
Mobil / Mobile number +420 / 737 184 877
E-mail / E-mail address kolarova@jumbo.ped.muni.cz ; kolarovaivana@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ped.muni.cz/wczlang/staff/kolarova.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykověda
- práce s Českým národním korpusem (vyhledávání, třídění a srovnávání jevů současné češtiny na bázi dokladů ČNK)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení
Publikační činnost / Publications Podrobná bibliografie na adrese: www.is.muni.cz/publikace nebo na osobní stránce


- Vliv komunikace na významové posuny některých sloves. -. Ústí nad Labem: UJEP, Acta Universitatis Purkynianae, 1997. – 115 s.
- Základy české gramatiky s texty a cvičeními. Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen / I. Ohnheiser, R. Šrámek, I. Kolářová, K. Komárek, J. Obrovská, H. Kneselová. - Brno-Innsbruck: Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck – Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2003. – 304 s. (spoluautorství)
- Některé významy a funkce slova to v souvislých textech. – In: Naše řeč. – Roč. 83 (2000), s. 193-199.
- Arbesův život a jeho romaneta z pohledu literárního vědce. – In: Stylistyka – Roč. XI (2002), s. 193-205.
- Rodové podoby deiktických výrazů ten, ta a univerzální odkazovací výraz to v textech různých stylů. – In: Stylistyka. – Roč. XIII (2004), s. 329-337.
- Frazeologické výrazy s nereferenčně užitým slovem to. – In: Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. - Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. – S. 263–272.
- Významy slova to v navazovací platnosti v textech Českého národního korpusu. – In: Korpus jako zdroj dat o češtině / sest. P. Karlík. – Brno: Masarykova univerzita, 2004. – S. 165-174.
- Výpovědi uvozené slovem ono, jejich hodnocení syntaktické a stylové. - In: Stylistyka. – Roč. XIII (2005), s.635-649.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek