KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Doc. PhDr. CSc.

* 1945

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number + 420 / 606 675 357
E-mail / E-mail address karlaondraskova@email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://is.muni.cz/osoba/558#cv

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Litevci, Lotyši
Dějiny - Pobaltí
Dějiny - Podkarpatská Rus
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Dějiny - Polsko
Jazykověda - polština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Dějiny - Slovinsko
Jazykověda - Translatologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Baltistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykověda
- didaktika mateřského jazyka
- překládání a tlumočení (čeština, ruština, polština, ukrajinština).
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdruženi
- Obec překladatelů
Publikační činnost / Publications - Podrobná bibliografie: is.muni.cz/publikace a na osobní stránce: www.ped.muni.cz

- Cvičení z českého jazyka : Pravopis. / Ondrášková, K. - Straková, H. - Kalandra, F. - 1. vyd. Brno : MU, 2002. - 73 s.
- Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 3. ročník základní školy. / Styblík, V. - Dvořáková, Z. - Buriánková, M. - Praha : SPN, 2002. - 40 s.
- Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4. ročník základní školy. / Styblík, V. - Dvořáková, Z. - Buriánková, M. - Praha : SPN, 2002. - 49 s.
- Propojení tří složek předmětu český jazyk ve vyučovací hodině v 8. třídě. - In Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. - 1. vyd. - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. - S. 24-29.
- Sovremennyje tendenciji razvitija obrazovanija v Češskoj respublike i ich svjaz s koncepcijej izučenia rodnogo jazyka. - In : International Scientific Conference The National Doctrines of Education in Context of World Experience. - Moskva : University of Russia Academy of Education (URAO), 2002. - S. 61-67.
- Literatura a region. / Ondrášková, K. – Minářová, E. – Vlašín, Š. – Bulíř, P. – In: Forum Bohemicum XVIII (2003).
- Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 5. ročník základní školy. / Styblík, V. - Dvořáková, Z. - Buriánková, M. – Ondrášková, K. - Praha: SPN, 2003. - 49 s.
- Pravopis. - In Čeština hravě. - 1. vyd. - Úvaly u Prahy : ALBRA, 2003. - S. 7-14.
- Pravopis nejen pro školu. / Ondrášková, K. - Straková, H. - Kalandra, F. - 1. vyd. - Brno - Tišnov : Masarykova univerzita - SURSUM Tišnov, 2004.
- Setkání s českou literaturou. / Ondrášková, K. - Minářová, E. - Vlašín, Š. - Vlašínová, D.; Luklová, I. – In: Forum bohemicum XX (2004).
- Tvaroslovné odchylky v mluvených projevech žáků základní školy v Brně a okolí. - In: Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy / sest. E. Minářová, K. Ondrášková. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 378-385.
- Jazykové rozbory na základní a střední škole. / Hauser, P. - Minářová, E. - Ondrášková, K. - Luklová, I. - Klímová, K. – In: Forum bohemicum XXI (2005).
- Kolik Evropanů, tolik jazyků. / Ondrášková, K. - Minářová, E. - Šrámek, R. - Klímová, K. - Luklová, I. – In: Forum bohemicum XXII (2006).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek