KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KORYČÁNKOVÁ, Simona, doc. PhDr. Mgr., Ph.D.

* 1967

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury, Poříčí 623/9, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 494 677
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address korycankova@ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/ped/people/2596

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Filozofie a estetika
Rusistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Výzkum v oblasti ruské lexikologie, zvláště lexikálně sémantický rozbor poezie období konce 19. a počátku 20. stol. v Rusku.
- Výzkum v oblasti slovního vyjádření percepce v ruské a české symbolistické poezii.
- Výzkum v oblasti ruského symbolismu, zvláště manifesty ruského symbolismu a jejich kulturně-historické zvláštnosti.
- Výzkum v oblasti ruské filosofie, zvláště období konce 19. a počátku 20. století. Specializace na osobnost a dílo ruského filosofa a básníka V. S. Solovjova.
- Výzkum v oblasti použití a aplikace nových technologií ve výuce ruskému jazyku, zvláště metodika využití internetu pro výuku praktického jazyka.
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Členka Nezávislé validační komise MŠMT pro posouzení obsahové části didaktického testu maturitní zkoušky Ruský jazyk (jaro 2013 – dosud)
- Členka ústřední komise Soutěže v ruském jazyce pro kategorii SŠ I (Národní institut dětí a mládeže) (2013 – dosud)
- Zahraniční expert a konzultant pro filologii ruského jazyka Ekvtime Takaishvili Teaching University, Gruzie, od 28. 2. 2015
- Členka organizačního týmu filologických konferencí (Rusko, Kazachstán, Gruzie)
- Předsedkyně JM sekce České asociace rusistů (ČAR)
- Členka České asociace slavistů (ČAS)
Publikační činnost / Publications Výběrově za poslední období

Monografie:

- Leksiko-semantičeskoje oformlenije filosofski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova.- Brno: Masarykova univerzita, 2013. 201 s. ISBN 978-80-210-6658-8

Kapitola v odborné knize / sborníku:
- Leksiko-semantičeskaja realizacija obrazov čeloveka v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. - In: N. S. Bolotnova. Russkaja rečevaja kultura i tekst. 1. vyd. Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij fakultet, 2016. s. 216-222, 7 s. ISBN 978-5-89702-404-9
- Perceptivnost ključevych chudožestvennych obrazov v poezii jevropejskich i russkich simvolistov/... a L. Krjukovová. - In: Nikoleta Mertová. Hľadanie ekvivalentností VII. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta prešovskej univerzity Prešov 2015, 2016. s. 211-429. ISBN 978-80-555-1430-7
- Duchovnyje těčenija Centralnoj Jevropy i ich vlijanije na kulturno-obščestvennuju žizn konca XIX načala XX veka. - In: Ivo Pospíšil. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2015. s. 429-437, 9 s. ISBN 978-80-905336-7-7
- Jazykovoje oformlenije perceptivnych obrazov v poezii serebrjanogo veka/... a L. Krjukovová. - In: Jana Kostincová. Dialog kultur VIII. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 70-77, 8 s. ISBN 978-80-7435-621-6
- Aktivnyje slovoobrazovatelnyje processy 90 godov. - In: Pospíšil Ivo, Šaur Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. - Brno: Masarykova univerzita, 2012. - S. 83-91, 9 s. ISBN 978-80-210-5904-7
- Motivacionno svjazannyje slova i ich rol v sozdanii perceptivnych obrazov (na materiale poezii Serebrjanogo veka)/... a L. Krjukovová. - In: O. I. Blinova. Aktualnyje problemy motivologii v lingvistike XXI veka. - Tomsk: Tomská Státní univerzita, 2012. - S. 203-213, 11 s.
ISBN 978-5-7511-2110-5

Vědecké články v odborných časopisech, články v recenzovaných mezinárodních sbornících - kompletní přehled publikační činnosti viz

http://www.muni.cz/ped/people/2596/publicationsPoznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek