KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FRIEDL, Jiří, PhDr. Ph.D.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 286 882 121
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address friedl@hiu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Podkarpatská Rus
Dějiny - Polsko
Dějiny - Rusko
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Sovětský svaz
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Ruthenistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - polonistika
- dějiny Polska a česko/slovensko-polských vztahů ve 20. století
- dějiny východní Evropy ve 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872)
Publikační činnost / Publications - Příběh generála Lukase. - Přerov : Šárka, 2002. - 205 s.
- Činnost smíšené čs.-polské vojenské komise a problém čs.-německých hranic ve Slezsku za 2. světové války. – In: Slezský sborník.- Roč. 100, č. 3 (2002), s. 191-209.
- „Slezané, bratři od Ostravice a Olzy!“ – spory o zajatce z Těšínska mezi ČSR a Polskem 1943-1945. – In: Slezský sborník. - Roč. 101, č. 2 (2003), s. 94-127.
- Vztahy československých a polských vojáků za 2. světové války. : Některé aspekty. - In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Pardubická konference (18.-19. dubna 2002)./ Ed. D. Hrodek. – Praha, 2003. - S. 157-168.
- Němečtí zajatci pocházející z Těšínska jako předmět sporu mezi polskou a československou exilovou vládou v Londýně – nástin problematiky. - In: Československá armáda 1939-1945 (Plány a skutečnost). : Příspěvky z mezinárodní konference 22. – 23. října 2002. – Praha, 2003. – S. 214-218.
- Českoslovenští a polští vojáci a projekt československo-polské konfederace za 2. světové války. - In: Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. / Red. D. Dąbrowski. – Wrocław, 2003. - S. 101-112.
- Staż Emanuela Guziura w czechosłowackiej samodzielnej brygadzie mieszanej w Wielkiej Brytanii. - In: Pamiętnik Cieszyński, tom 18. Cieszyn 2003, s. 121-131.
- Vztahy mezi československou a polskou armádou v Británii: listopad 1940 - červen 1941. I.-II. část. -In: Historie a vojenství, č. 2 a 3 (2004), s. 61-76 a s. 34-44.
- Edvard Beneš a kontakty mezi československou a polskou armádou za 2. světové války. - In: Na pozvání Masarykova ústavu. – Praha, 2004. - S. 93-102.
- K československo-polské zpravodajské spolupráci v letech 1940-1943. - In: Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. /(Ed.) D. Hrodek. – Praha, 2004. - S. 354-363.
- Niechciani goście.Brygada Świętokrzyska w Czechosłowacji. – In: Mówią Wieki, č. 4 (2004), s. 29-35.
- Vztahy mezi československou a polskou armádou v zahraničí (říjen 1939 – červen 1940). – In: Vojenská história, č. 3 (2004), s. 41-56.
- Na jedné frontě : vztahy československé a polské armády (Polskie Siły Zbrojne) za druhé světové války. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2005. - 384 s.
- K odrazu československo-polského sporu o Těšínsko v druhém československém zahraničním odboji. - In: Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období. : Sborník z mezinárodní vědecké konference (26.-27.10.2004). – Praha, 2005. - S. 123-132.
- Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 1943-1949 – nové směry a otázky bádání? – In: Český časopis historický. - Roč. 103 (2005), č. 4, s. 885-906.
- K postoji Velké Británie k územním sporům mezi Československem a Polskem v roce 1945. - In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. : Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. / Uspoř. Z. Kokošková, J. Kocian, S. Kokoška. – Praha, 2005. - S. 13-20.
- Polské aspekty karpatsko-dukelské operace. – In: Moderní dějiny 13. – Praha, 2005. - S. 333-340.
- Pokus o československo-polské vojenské sblížení v březnu 1938. – In: Vojenská história. - Roč. 9, č. 4 (2005), s. 92-101. – Spoluautor Pavel Šrámek.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek