KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PIORECKÝ, Karel, PhDr. Ph.D.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 222 828 127
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address piorecky@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/nevyzkumni-pracovnici/110-piorecky-karel?personid=13

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika, zvl. dějiny české poezie po roce 1945
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Ale jsou děti! : Téma dětství v tvorbě Vladimíra Holana z let 1948 až 1955. – In: Tvar. - Roč. 12, č. 2 (2001), s. 1, 4-5.
- Čas bolesti. : Tematizace času a dějinné situace v Holanově sbírce Bolest. - In: Vteřina a dějiny, zastavení a trvání. Tematizovaný a konstrukční čas v české literatuře. - Edice Tvary, sv. 13. - S. 16-25. - (Příloha časopisu Tvar č. 13/2003.)
- Hamlet. : K tzv. nesrozumitelnosti básně. – In: Tvar. - Roč. 15, č. 12 (2004), s. 18-19.
- Interiérová poezie. : Na okraj poetiky prostoru v mladé poezii 90. let. – In: Tvar. - Roč. 16, č. 1 (2005), s. 4-5.
- Dvě podoby spirituální poezie. : Nad básnickou tvorbou debutantů 90. let 20. století. - In: Nadnárodní dimenze české národní kultury I /ed. M. Halamová, V. Papoušek. - České Budějovice, 2005. - S. 119–135.
- Hledání tvaru vody. : Interpretační a kritické poznámky k Beztvárii Nóry Ružičkovej. – In: Romboid. - Roč. 40, č. 9 (2005), s. 27-29.

Bibliografie též na http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/nevyzkumni-pracovnici/110-piorecky-karel?personid=13

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek