KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NOVOTNÝ, Karel, Doc. PhDr. DrSc.

* 1932-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - novodobé české dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
- Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
- Masarykova společnost
- Společnost Edvarda Beneše
Publikační činnost / Publications - První kroky k vítězství : čtení o počátcích našeho dělnického hnutí / vybr., uspoř., předml. a úvod, vysvětl. a ed. pozn. naps. K. Novotný a M. Myška. - Praha : Nakl. politické literatury, 1966. - 448 s.
- Klášterní manufaktura v Oseku v 18. století. - In: K hospodářským a sociálním dějinám Čech v 16.-18. století. - Praha : Univ. Karlova, 1967. - S. 5-83. - (AUC. Philosophica et historica; 3).
- Projevy národního vědomí a mezinárodní spolupráce našeho dělnictva v první polovině 19. století. - In: Etnografie dělnictva. 3. - Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1975. - S. 3-96.
- Slučovací snahy pokladničních spolků pražských tiskařů kartounu ve 30.-50. letech 19. století. - In: Etnografie dělnictva 9. - 1977. - S. 7-53.
- Hospodářské a sociální problémy vývoje kartounářského průmyslu v Čechách v první polovině 19. století. - In: AUC 1979. Philosophica et Historica 3. - S. 7-61.
- Úvod do studia dějepisu. Sv. 3. : Nauka o historických pramenech. / spoluautor. - Praha, 1983.
- Rozmístění manufakturní výroby v Čechách kolem r. 1790 : [materiály]. - In: Hospodářské dějiny. 11. - Praha : Ústav českých a světových dějin ČSAV, 1983. - S. 5-94.
- Československé dějiny v datech. / spoluautor. - Praha, 1986. - (2. vyd. Praha 1987.)
- Živelná sociální aktivita pražského dělnictva 1770-1860. - Praha, 1989.
- Počátky českého národního obrození. : Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století. / spoluautor - Praha, 1990.
- Dějiny Československa. Díl 2. 1648-1918. / spoluautor. - Praha, 1990.
- Severočeští tiskaři kartounu v první polovině 19. století. D. 1. - Praha : Karolinum, 1993. - 244 s., 32 s. obr. příl.
- K otázce vytváření průmyslových podnikatelů v Českých zemích. - In: Dissertationes historicae 2. - 1994. - S. 207-218.
- Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. / spoluautor - Ostrava, 2003.
- Bibliografie Edvarda Beneše. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2004. - 103 s. - (Knižnice Společnosti Edvarda Beneše ; sv. 27)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek