KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

URVÁLKOVÁ, Zuzana, Mgr. Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 497 710
Bydliště / Home address Bílovice nad Svitavou
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zuzana.urvalkova@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://wwwdata.muni.cz/people/?PID=50396

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-německé literární vztahy v obrozenecké literatuře
- česká literatura 19. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká literatura - členka redakčního kruhu
Publikační činnost / Publications - Plná bibliografie ZDE.

- Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. – In: Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. - Olomouc : Periplum, 2006. – S. 225-242. - ISBN 80-86624-26-9
- Internationale Tagung an der Südböhmischen Universität Budweis zur Tschechischen Literatur. – In: Zeitschrift für Slawistik. - Berlin : Akademie Verlag, 2005. – S. 207-209. - ISBN 3-486-57593-7
- „Unser Herloš“. Zur Rezeption von Karl Herloßsohn in den böhmischen Ländern. – In: Prozesse kultureller Integration und Desintegration. - München : R. Oldenbourg Verlag, 2005. - S. 211-218. - ISBN 3-486-57588-0
- Arne Novák, literární historik a kritik. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 193 s. – (SPFFBU, V5-6, 2002-2003) - ISBN 80-210-3483-1
- Mezi barokem a biedermeierem. K povaze biedermeieru v Múze moravské (1813) Heřmana Agapita Gallaše. – In: Biedermeier v českých zemích. - Praha : KLP, 2004. – S. 281-287. - ISBN 80-86791-08-4.
- Nadnárodní dimenze české literatury v současné literárněvědné debatě o dějinách literatury. – In: Česká literatura : časopis pro literární vědu. – Roč. 52, č. 1, (2004), s. 138-141.
- Antonín Měšťan napříč středoevrospkými literaturami. – In: Česká literatura. – Roč. 51, č. 4 (2003), s. 518-520.
- František Martin Pelcl o jezuitech. – In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. - Praha : KLP, 2003. – S. 123-127. - ISBN 80-85917-98-X
- Máchova Pouť krkonošská ve světle almanachu Mephistopheles Karla G. Herloßsohna-Herloše. – In: Česká literatura : časopis pro literární vědu. – Roč. 51, č. 2 (2003), s. 129-138.
- Perspektivy české a německé bohemistiky. – In: Česká literatura : časopis pro literární vědu. – Roč. 51, č. 3, (2003), s. 377-380.
- Úvodem. – In: Kytice v nás. - Jičín : Městská knihovna Jičín, 2003. – S. 5-6. - ISBN 80-86527-12-3
- Česká minulost v almanachu Mephistopheles Karla Herloßsohna-Herloše a v Pouti krkonošské K. H. Máchy. – In: Estetika. – Roč. 38, č. 2-4 (2002), s. 68-75. – (Publikace je součástí sborníkového čísla časopisu Estetika s podtitulem Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918.)
- České listy Siegfrieda Kappera. – In: SPFFBU. - Brno : MU, 2002. – S. 51-54. – (V 4. Sborník Dušanu Jeřábkovi k osmdesátinám.) - ISBN 80-210-2965-X
- Dvojí vydání románu Karla Jiřího Herloše "Boehmen von 1414 bis 1424" v českých zemích. – In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - Praha : KLP, 2002. - S. 259-265. - ISBN 80-85917-88-2
- Dvě skladby baladického ražení: Lenora G. A. Buergera a Toman a lesní panna F. L. Čelakovského. – In: Růže stolistá F. L. Čelkovský 1799-1999. - Strakonice : Muzeum středního Pootaví Strakonice, 2001. – S. 93-96. - ISBN 80-238-4961-1
- Karel G. R. Herloßsohn recte Herloš. K recepci Herlošova díla v českých zemích. – In: Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění. – Roč. 37, č. 2-3 (2001), s. 130-158.
- K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století. Johannes Hus (1841) Karla J. Herloše a Dekret kutnohorský J. K. Tyla (1841). – In: SPFFBU. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. – S. 27-41. - ISBN 80-210-2643-X
- Češi a Karel Jiří Herloš. – In: SPFFMU. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. – S. 35-48. – (V2. K recepci Herlošova díla v českých zemích.) - ISBN 80-210-2347-3
- Sten Nadolny: Vyprávění a dobré úmysly. – In: Host : literární měsíčník. – Roč. 15, č. 5 (1999), s. 45-50. – (Publikováno pod dívčím jménem Strnadlová.)


Překlady:

- Botho Strauß: Z dálky se blíží kozlí zpěv. – In: Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. – Roč. 7, č. 1 (2003), s. 96-108. - (Přeložili Z. Urválková, A. Urválek.)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek