KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SOMMER, Petr, Prof. PhDr. CSc., DSc.

* 1949

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 222 146
+420 / 222 220 726
Bydliště / Home address Dr. Z. Wintra 6, 160 00 Praha 6
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address sommer@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/vedeni/petr-sommer.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie středověku
- církevní archeologie
- duchovní kultura středověku a její odraz v archeologických pramenech
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - věděcká rada PedF UK - člen
- vědecká rada Archeologického ústavu AVČR, Praha - člen
- oborová rada Pravěká a raně středověká archeologie na FF UK - člen
- oborová rada Historické dějiny-české a československé dějiny na Pedf UK - člen
- Německý archeologický ústav - dopisující člen
- Geistewissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. v Lipsku - člen vědecké a ediční rady
- Comité permanent de l\\\'UISPP - člen
Publikační činnost / Publications - Podrobná bibliografie: www.flu.cas.cz/cms

- Kapelle der Jungfrau Maria im St. Georgskloster auf der Prager Burg und die Anfänge der böhmischen Sakralarchitektur. – In: Colloquia mediaevalia Pragensia 2 (ed. P. Sommer). – Praha, 2001. – S. 189-196.
- Začátky křesťanství v Čechách : (kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury). – Praha, 2001.
- Levohradecký „lapis primarius“. - In: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů / K. Tomková. - Castrum Pragense 4/1. – Praha, 2001. – S. 279-284.
- Začátky české sakrální architektury, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis společnosti přátel starožitností 39, 2001, s. 246-251.
- Střed Evropy okolo roku 1000. – Praha, 2002. - Red. a aut. spolupráce s D. Třeštíkem a J. Žemličkou.
- Stred Európy okolo roku 1000. - Praha : NLN pro Slovenské národné múzeum, 2002. - Red. a aut. spolupráce s D. Třeštíkem a J. Žemličkou.
- Archeologie k miléniu ostrovského kláštera : 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999). – Praha, 2003. – S. 13-28. - Spoluautoři M. Richter a P. Břicháček.
-Dopis Dušanu Třeštíkovi : Dějiny ve věku nejistot. – In: Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. – Praha, 2003. – S. 268-275.
-Die internationale Ausstellung „Europas Mitte um 1000”. - In: Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002. – Praha, 2003. – S. 201-204.
- Smlouva o výstavbě křížové chodby v minoritském klášteře v Jindřichově Hradci jako snímek středověkého každodenního života. - In: Verba in imaginibus. - Praha : Argo, 2004. - S. 113-128.
- Základová obětina z mochovského kostela. – In: Sborník Katolické teologické fakulty UK, Dějiny umění.historie II (Sborník k poctě Jiřího Kuthana). – Praha, 2005. – S. 493-496.
- Infirmarium jako součást denního života v klášteře. – In: Historia monastica I, Colloquia mediaevalia Pragensia 3. – Praha, 2005. – S. 11-23.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek