KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HORÁK, Vladimír Jaromír, Mgr. PhD.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filozofie, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 596 160 439
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vladimir.horak@osu.cz ; vjh@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.streetart.ic.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Politologie, mezinárodní vztahy
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Teologie, náboženství a religiozita
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Jazykověda - čeština
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Obecné dějiny
Jazykověda - Onomastika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Bohemistika - Teologie, náboženství a religiozita
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etnologie
- kulturní a sociální antropologie
- etnografie
- sociologie
- sociologie migrace
- sociologie rodiny
- sociální patologie
- kulturologie
- světová náboženství
- archeologie
- dějiny umění
- dějiny kultury
- muzeologie
- vlastivěda
- poezie, umělecká a dokumentační fotografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Národopisná společnost v Praze
- Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci
- Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
- Matice moravská v Brně
Publikační činnost / Publications - Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte / sest. V. J. Horák, Nicole Hirschler-Horáková. - Osnabrück, 1999.
- Podkovy Ódinova koně. - Moravský Beroun, 2002.
- Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte online / sest. V. J. Horák, Nicole Hirschler-Horáková. - Druhé vydání. - Osnabrück, 2005.
- Sociologie pro nesociology : Text pro distanční studium. -Ostrava, 2005.
- O historii Moravy. - In: Stráž lidu. - Č. 149. - Olomouc, 1985. - Str. 2
- Zámek Přestavlky v plné kráse. - In: Nové Přerovsko. - Č. 31. - Přerov, 1986. - Str.4
- Hradiska na Moravě. - In: Stráž lidu. - Č. 137. - Olomouc, 1987. - Str. 4
- Národopisný večer. - In: Stráž lidu. - Č. 143. - Olomouc, 1987. - Str. 4
- Večery pod lampou. - In: Informace KVČ na okrese Olomouc. Č. 1. - Olomouc, 1988. - Str.22
- V. a IV. setkání Týnců. - In: Informace KVČ na okrese Olomouc. - Č.2. - Olomouc, 1988. - Str. 19
- Děti a hanácký folklór ve Velkém Týnci. - In: Informace KVČ na okrese Olomouc. - Č. 2. - Olomouc, 1989. - Str. 12
- Pohled do minulosti. - In: Velký Týnec-historie a současnost. - Velký Týnec, 1989. - Str. 4-5.
- Egon Bondy-klasik českého undergroundu. - In: Velkotýnecké listy. - Č. 1. - Velký Týnec, 1990. - Str. 8-9.
- Underground a druhá kultura. - In: Velkotýnecké listy. - Č. 4. - Velký Týnec, 1990. - Str. 8.
- Jízda a honění králů na Hané. - In: Nové Přerovsko. - Č. 26. - Přerov, 1990. - Str. 5.
- Z panství Lobkoviců na Přerovsku (o Gustavu Merettovi). - In: Nové Přerovsko. - Č. 51-52. - Přerov, 1990. - Str. 4.
- Než prišel den přeslavný. - In: Hanácké noviny. - Č. 124. - Olomouc, 1990. - Str. 9.
- Pověst o pokladu. - In: Přerovsko. - Č. 19. - Přerov, 1991. - Str. 4.
- Učitel, malíř a cestovatel František Pospíšil. - In: Přerovsko. - Č. 38. - Přerov, 1991. - Str. 5.
- Pomocník a ochránce ve všech nesnázích (kult svatého Mikuláše na Hané). - In: Hanácké noviny. - Č. 208. - Olomouc 1991. - Str. 9.
- Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve Velkém Týnci u Olomouce. - In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč.XLIII. -Č. 4. - Brno, 1991. - Str. 477-478.
- Svátky jara na Hané : návrat k lidovým obyčejům. - In: Puls. - Č. 35. - Olomouc, 1992. - Str. 4.
- Magická moc vejce : archeologie vypovídá o životě našich předků. - In: Puls. - Č. 32. - Olomouc, 1992. - Str. 4.
- Rozzářené dětské a smutné zvířecí oči. - In: Hanácké noviny. - Č. 113. - Olomouc, 1992. - Str. 4.
- Třetí český Woodstock. - In: Metropolitan. - Č. 143. - Olomouc, 1992. - Str. 2.
- Tajemství pod dlažbou. - In: Metropolitan. - Č. 146. - Olomouc, 1992. - Str. 2.
- Štědrovečerní pokrmy v lidové tradici Hané. - In: Národopisná revue. - Č. 3-4. - Strážnice, 1992. - Str. 137.
- Strom v magii a v lidové kultuře. - In: Studie Muzea Kromeřížska. - 92/93. - Kroměříž, 1993. - Str. 57-61.
- Jak se kácel máj ve Vlkoši. - In: Hanácké noviny. - Č. 128. - Olomouc, 1993. - Str. 7.
- Ze života pastýřů na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 280. - Olomouc, 1993. - Str. 10.
- Pomůžete při pátrání? : Památkáři hledají dřevěnou studnu. - In: Puls. - Č. 29. - Olomouc, 1993. - Str. 5.
- Vaření povidel na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 86. - Olomouc, 1993. - Str. 8.
- Zvyky a obyčeje adventního období na Hané i jinde. - In: Lidová kultura na Hané. - Olomouc, 1993. - Str. 119-124.
- Velikonoční obřadní lomození na Hané. In: Hanácké noviny. - Č. 78. - Olomouc, 1994. - Str. 10.
- My tři králi... - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 6-7.
- Kaple svatého Františka v Kokorách. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 18-19.
- Pověst o pokladu ze zbojnické debře v lese Dubině ve Staré Vsi. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 50.
- František Pospíšil. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 79-80.
- Tataři ve Staré Vsi. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 112-113.
- Nový rok : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanacké noviny. - Č. 3, Olomouc 1995, str. 8.
- Tři králové : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 6. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Zabijačka (výroční obyčejová tradice na Hané). - In: Hanácké noviny. - Č. 9. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Přástky a dračky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č.15. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Hromnice : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 18. - Olomouc, 1995. - Str 8.
- Byla svatá Dorota... : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 21. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Ostatky-hanácké právo : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 24. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Ostatky-obchůzky s medvědem : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 27. - Olomouc, 1995. - str. 8.
- Popeleční středa a postní doba : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 30. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Na svatého Řehoře : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 33. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Na svatého Josefa : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 36. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Smrtná neděle : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 39. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Květná neděle : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 42. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Velikonoce : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 45. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Neděle a pondělí velikonoční : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 48. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Svatý Jiří a svatý Marek : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 51. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Filipojakubská noc a první máj : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 54. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatý Florián : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 57. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Slavnost kácení máje : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 63. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Letnice-svátky svatodušní : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 66. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Jízda krále a královničky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 69. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svátek Božího Těla : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 72. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Svatojánská noc : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 78. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Doba žní na Hané : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 86. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Hanácké dožínky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 92. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Svátky Nanebevzetí a Narození Panny Marie : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 104. -Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Dočesná po hanácky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 107. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Ruční mlácení obilí na Hané : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 113. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Či só hode? Naše! : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 119. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Císařské hody : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 122. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svátek Všech svatých : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 130. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatý Martin : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 133. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatá Cecílie a svatá Kateřina : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 139. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Období adventu : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 142. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatý Mikuláš : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 145. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatá Lucie : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 148. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svátky vánoční : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 151. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Silvestrovská noc : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 153. - Olomouc, 1995. - Str. 12.
- Homo Predmostensis a Karel Jaroslav Maška. - In: Střední Morava 1. - Olomouc, 1995. - Str. 98-100.
- Podomní obchodníci, řemeslníci a další pocestní na Hané. - In: Střední Morava 2. - Olomouc 1996. - Str. 79-82.
- Obyčej vynášení smrti a přinášení máje o Smrtné a Květné neděli na Hané. - In: Střední Morava 3. - Olomouc, 1996. - Str. 58-67.
- Kaple Panny Marie Bolestné v lese Dubině u Staré Vsi. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1996. - Str. 20-21.
- Vodníci ve Vlkoši. - In: Kalendář Hanáckých novin, Olomouc, 1996. - Str. 30-31.
- Zaniklá obec Tršaly na Přerovsku. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1996. - Str. 124-125.
- Konstrukce hospodářského vozu na Hané v kresbách Františka Pospíšila. - In: Střední Morava 5. - Olomouc, 1997. - Str. 75-80.
- Náboženství našich prapředků / sest. Vladimír Podborský ; recenze knihy J. V. Horák. - Brno, 1994. - In: Časopis Matice moravské. - R. CXVI. - Č. 2 (1997). - Brno, 1997. - Str. 466-470.
- Advent a vánoce na Hané / sest. Hana Ševcíková ; recenze knihy J. V. Horák. - In: Střední Morava. - Č. 4 (1997). - Str. 128. - Olomouc, 1996.
- Stará Ves : Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996. - In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč. XLIX. - Č. 4. - Brno, 1997. - Str. 394.
- Vežky : Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996. - In: Vlastivědný věstník moravský. - R. XLIX. - Č. 4. - Brno, 1997. - Str. 397.
- Kácení máje na Hané. - In: Střední Morava 6. - Olomouc, 1998. - Str. 84-86.
- Klangerlebnis mit 2000 Pfeilen : Internationales Orgelfestival / sest. J. V. Horák a Nicole Hirschler. - In: Prager Zeitung. - Č. 35. - Praha, 1998. - Str. 4.
- Im Namen des nördlichen Lebensbaumes : Glockengiessen ist Schwerstarbeit / sest. J. V. Horák a Nicole Hirschler. - In: Prager Zeitung. - Č. 41. - Praha, 1998. - Str. 4.
- Keltern nach alter Tradition : Schon die Römer kultivierten Wein in Südmähren / sest. J. V. Horák a Nicole Hirschler. - In: Prager Zeitung. - Č. 43. - Praha, 1998. - Str. 9.
- Oslava vánočních svátků v německých jazykových oblastech. - In: Bruntálský region. - Č. 51-52. - Bruntál, 1998. - Str. 25.
- Slaný důl u Přerova. - In: Hanácký kalendář. - Olomouc, 1999. - Str. 60-61.
- Les Zvoňák. - In: Hanácký kalendář. - Olomouc, 1999. - Str. 111-112.
- Jaro u nás. - In: Dětství v Seifenmühle. - Moravský Beroun, 2000. - Str. 10-14.
- Tut Scheiden wirklich weh ? : Tschechen und Slowaken um Normalität. - In: MitOst-Magazin. - Č. 6. - Dortmund, 2000. - Str. 16-17.
- Tut Scheiden wirklich weh? - In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Nr. 261/45D. - Verlagsbeilage Tschechische Republik. - Frankfurt, 1999. - Str. B2.
- Žne a dožínky v Nízkém Jeseníku. - In: Čas. - R. IX. - Č. 8. - Moravský Beroun, 2000. - Str. 6.
- Některé obyčeje jarně novoročního cyklu u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku. - In: Národopisná revue. - Č. 1. - Strážnice, 2001. - Str. 43-47.
- Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches freilichtmuseum. - In: Národopisná revue 2. - Strážnice, 2001. - Str. 111. - (recenze publikace).
- Jarní lidové zvyky v Nízkém a Hrubém Jeseníku. - In: Čas. - R. 10. - Č. 4-5. - Moravský Beroun, 2001. - Str. 4.
- Noc čarodějnic. - In: Čas. - R. X. - Č. 9. - Moravský Beroun, 2001. - Str. 4.
- Vom Wandel und Erneuerung / sest. J. V. Horák a Petra Schilm). - In: Nordwest Zeitung. - R. 57. - Č. 150. - Oldenburg, 2002. - Str. R4.
- Anna Selbdritt-ein Dreigenerationenbild : Kunstwerk des Monats / sest. J. V. Horák a Petra Schilm. - In: Jahrbuch des Landesmuseums Oldenburg 2002. - Oldenburg, 2003. - Str. 63-66.
- Die St. Andreas-Kirche in Cloppenburg-Krapendorf. - www.museumsdorf.de. - prezentace na internetu a na domovských stránkách Museumsdorf Cloppenburg. - Cloppenburg, 2002.
- Den svatého Mikuláše ve zvykoslovné tradici českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku. - In: Národopisný věstník. - XX(62). - Praha, 2003. - Str. 26-38.
- Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku. - In: Národopisná revue 1. - Strážnice, 2004. - Str. 39-45.
- Cestou, necestou : medailon věnovaný Jiřímu Neduhovi. - In: Zase-to. - 5 (2004). - Ostrava, 2004. - Str. 36-38.
- Přelomová období jako součást výroční obyčejové tradice lokálního společenství ve vztahu k ideji věčného návratu, periodické regenerace a učení o archetypech v pojetí Mircei Eliadeho. - In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. - Ostrava, 2005.
- Grenzen und Differenzen : Zur Machtsozialer und kultureller Grenzziehungen. - hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte. - Dresden, 2005.
- Ostravská zákoutí. - Ostrava, 2005. - (spoluautor).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek