KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČERNÁ, Alena M., PhDr. Ph.D.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení vývoje jazyka, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 228 052
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address alenacerna@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Literární věda
Pomocné vědy historické
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Literární věda - Literární historie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Bohemistika - Literární věda
Bohemistika - Pomocné vědy historické
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleobohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - oborová rada č. 9 Grantové agentury Akademie věd - členka
Publikační činnost / Publications - Staročeský slovník. - Sešit 24. - Praha, 2000. - Členka autorského kolektivu.
- Staré letopisy české (Texty nejstarší vrstvy) / A. Černá, P. Čornej, M. Klosová. - Praha : Filosofia, 2003.
- Hvězdářství krále Jana / usp. A. Černá, A. a P. Hadravovi, M. Stluka. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR a UK, Astronomický ústav AV ČR, 2004. - (edice)
- Staročeský slovník. - Sešit 25. - Praha, 2004. - Členka autorského kolektivu.
- Fragment středověkého lékařského spisu z doby kolem roku 1400. - In: Listy filologické. - Roč. 127 (2004), s. 93-101.
- Středověký písař - opisovač, tvůrce, mystifikátor? (Jazykový rozbor lékařského pojednání O ženských tajemstvích). - In: Naše řeč. - Roč. 87 (2004), s. 1-13.
- Herbář z kodexu vodňanského a jeho ortografické zvláštnosti. - In: Naše řeč. - Roč. 88 (2005), s. 71-82.
- Slovník Jana Františka Josefa Ryvoly (Rivoly) z roku 1705. - In: Listy filologické. - Roč. 128 (2005), s. 97–113.Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek