KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SMEJKALOVÁ, Kateřina, Mgr.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení jazykové kultury, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 228 045
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address smejkalova@ujc.cas.cz ; smejkalova@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies bohemistika - jazyková kultura, gramatika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Do přírody jedině v nepropro obleku. - In: Naše řeč. - Roč. 86, č. 5 (2003), s. 270.
- Konzola, nebo konzole. - In: Naše řeč. - Roč. 87, č. 1 (2004), s. 52–53.
- Pražská jazyková poradna dnes a zítra. - In: Spisovnost a nespisovnost – zdroje proměny a perspektivy. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 130 an.
- Úskalí současné češtiny z hlediska klientů jazykové poradny. - In: Naše řeč. - Roč. 88 (2005), s. 128 an.
- O názorech na variantnost v jazyce. - In: Čeština doma a ve světě. - Roč. 13, č. 3-4 (2005), s. 106 an.
- Čeština a dotazy pro jazykovou poradnu. - In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Lingvistik (Polyslav 8). München, Verlag Otto Sagner, 2005. - S. 191 an.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek