KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MITREVSKI, Ljupčo, Doc.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 174
Bydliště / Home address Katlanovska 24, Skopje 1000 (Republika Makedonie) ; Čejkova 21, 215 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number ČR: +420 / 736 189 249 ; MKD: +389 / 75 532209
E-mail / E-mail address 165200@phil.muni.cz ; ljupcomit@yahoo.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavistika
Jazykověda - makedonština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Zaměření geografické / Geographical field of study Makedonistika - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslavistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Karpinsko evanhelie. - Skopje-Prilep, 1995. - 290 s.
- Decanski psaltir. - Prilep, 2000. - 280 s.
- Treswkavečki euhologium. - Prilep, 2000. - 300 s.

Poznámky / Notes Pracoviště též: Grigor Prličev b.b., Skopje 1000, Republika Makedonie

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek