KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LAŠŤOVIČKOVÁ, Michaela, Mgr.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení stylistiky a sociolingvistiky, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 718 944
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Teologie, náboženství a religiozita
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - tematika církevního jazyka a jazyka liturgie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - K volbě hymnů "Denní modlitby církve". - In: Parémie národů slovanských. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 199-204.
- Kněží jako nositelé spisovnosti? / M. Grygerková, M. Lašťovičková. - In: Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy : 10. 2. 2005 - 12. 2. 2005 Brno - Šlapanice. - Brno : Masarykova univeszita, 2004. - S. 234-237.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek