KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PELIKÁN, Jan, prof. PhDr. CSc.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 266
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 607 812 806
E-mail / E-mail address pelikan.j@atlas.cz ; jan.pelikan@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://kjbs.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/serbistika/doc-phdr-jan-pelikan-csc/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Balkán
Dějiny - Jugoslávie
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Serbistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jihoslovanské dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský přehled - člen redakční rady
- Godišnjak za društvenu istoriju - člen redakční rady
- Istorija XX. veka - člen redakční rady
- Tokovi istorije - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945-1949. - Praha : Nakladatelství Univerzity Karlovy, 1990. - 143 s.
- Jugoslávie a východní blok 1953-1956. - Praha : Nakladatelství Karolinum, 2001. - 401 s.
Dějiny jihoslovanských zemí. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 756 s. - (člen autorského kolektivu)
- Dějiny Srbska. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. - 670 s. - (člen autorského kolektivu)

Četné příspěvky publikované v odborných periodicých - Slovanský přehled, Slovanské historické studie ad.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek