KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NOVIK, Andrej, Mgr.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 221 619 265
+420 / 221 619 266
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address andrej.novik@gmx.de
Osobní webová prezentace / Personal web site http://usvs.ff.cuni.cz/ucitele/novik.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Dějiny - Balkán
Jazykověda - balkánské jazyky
Jazykověda - běloruština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bosenští muslimové
Jazykověda - bosenština
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Bulharsko
Jazykověda - bulharština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Dějiny - Černá Hora
Jazykověda - čeština
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Dějiny - Chorvatsko
Jazykověda - chorvatština
Dějiny - Jugoslávie
Jazykověda - kašubština
Jazykověda - litevština, lotyština
Jazykověda - lužické srbštiny
Jazykověda - makedonština
Jazykověda - Obecná lingvistika
Dějiny - Obecné dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Jazykověda - rusínština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - srbochorvatština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Dějiny - Srbsko
Jazykověda - srbština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Serbistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Bosně a Hercegovině - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
věda o Bosně a Hercegovině - Jazykověda
Balkán - Jazykověda
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Baltistika - Jazykověda
Bělorusistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Ruthenistika - Jazykověda
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanská jazykověda
- dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Josef Lawitschka, Lipo naše selo. Paměti jihomoravského Chorvata / Vybral, přeložil a úvodní poznámku napsal Andrej Novik. - Praha : Miroslav Kouba – Aequitas, 2005. - 177 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek