KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MICIć, Tatjana, Mgr. Ph. D.

* 1965

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 123 288
E-mail / E-mail address tmicic@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Literární věda - bosenská literatura
Literární věda - černohorská literatura
Literární věda - chorvatská literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - makedonská literatura
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - slovinská literatura
Literární věda - srbská literatura
Jazykověda - srbština
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Serbistika - Jazykověda
Rusistika - Literární věda
Bulharistika - Literární věda
Makedonistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jihoslovanské a světové literatury
- textová kritika
- slovanské literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Občanské sdružení Mosty - sdružení pro podporu srbského jazyka, literatury a kultury - zakladatelka.
Publikační činnost / Publications – Sai er wei ya yu jian ming shi yong shou ce : Srpski jezik u svakoj prilici. - Peking : Univerzita cizích jazyku, 1995.
– Kratka istorija jugoslovenske književnosti, Knjiga tekstova, Konverzacioni kurs srpskoga jezika. - Peking : Univerzita cizích jazyku, 1993 – 1997.
- Poetika verzija pripovetke “Alipaša” Ive Andrića. - In: Notebooks. - Č. 8. - Beograd, 1992.
- Anthology of Chinese Lyrical Poetry by Miloš Crnjanski. - In: Asian and African Studies. - Ljubljana : University of Ljubljana, 2004.
- Antologija kineske lirike Miloša Crnjanskog. - In: Svet reči (Beograd).-Č. 8(2003).
- Religious Interpretation of the Name and Language by Pavel
Florensky and Aleksei Losev. - In: Kulturní, duchovní
a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy. - v tisku.
- Svet čoveka klasične Kine. - In: Kultur treger, časopis za kulturu komunikacije. - Beograd, 2002.
- Srbsky psaná literatura. - In: Literatura v Evropě 2005. - Gutenberg : Praha, 2006.
- Ztracen v samoobsluze: současné srbské povídky /české vydání připr. a předmluvu napsala T. M. - Bělehrad: IP Beograd 2007. 130 s.

Překlady do Srbštiny:
- Vybrané kapitoly z knihy - Murko, Matija: Rozpravy z oboru slovanského narodopisu, Praha, 1947.
- Povídky - Viveg, Mihal (Michal Viewegh): Razvrat; a Taj Božić ipak nešto znači, Povelja, 34, Kraljevo, 2/2009.


Poznámky / Notes - Filologická fakulta, Bělehrad - ukončené studium oboru jihoslovanské a světové literatury, učitelský směr.
- Filologická fakulta, Bělehrad - postdiplomová specializace - obor textová kritika.
- v roce 2000 zapsána na postdiplomové doktorské studium, obor slovanské literatury, Filozofická fakulta UK Praha
- složena státní doktorská zkouška.
- téma disertační práce: Avantgarda a náboženství.
-Ph. D., Filologie, slovanské litartury; Univerzita Karlova v Praze, Filologická fakulta, Praha.
Název disertační práce: Mythical paradigms of the Avant-garde and its time (Mytické paradigma avantgardy a její doby).

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek