KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, PhDr., CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 221 619 266
Bydliště / Home address U větrolamu 729/43, 184 00 Praha 8
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address dolezalova.l@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - chorvatská literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - slovinská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Kroatistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literatura - starořecké mýty
- obraz ženy a smrti v slovanských literaturách
- stereotypy a ideologie v slovanských literaturách
- slovinská literatura - dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace slavistů - členka
- Slavistično društvo Slovenije - členka
- Društvo pisateljev Slovenije - členka
Publikační činnost / Publications - Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja. - Ljubljana : Slovenska Matica, 2004. - 263 s.
- Značaj recepcije Kersnikovega dela v češkem kulturnem prostoru. - In: Zoltan Jan. Janko Kersnik in njegov čas. Zbornik Slavističnega društva 8. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 1998. - S. 109-116.
- Mit o Antigoni: metafora ali alegorija : Južnoslovanska dramatika po drugi svetovni vojni. In Halina Mieckovska i Julian Kornhauser, Studia slawistyczne. - Kraków : Universitatis, 1998. - S. 153 - 161.
- Slowenscy pisarze przed sfinksowym obliczem historii : mit narodu slowenskiego. - In: Przemiany w swiadomosczi i kulturze duchowej narodów Jugoslawii po 1991 roku / sest. Elżbieta Szczęśniak–Kajzar. - Kraków : Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego, 1999. - S. 71 - 79.
- Značaj recepcije slovenske literature na Češkem v drugi polovici 19. stoletja. - In: Jihoslovanské literatury v českém prostředí / sest. I. Pospišíl, M. Zelenka. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 110 - 130.
- Lik norca v slovenski prozi : Tilka in Tantadruj. - In: Zoltan Jan. Ciril Kosmač in razvoj slovenske povojne proze, Sodobna slovenska narečna poezija. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2001. - S. 43 - 53.
- Mit Antygony w dramacie slowiańskim. In: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich / sest. A. Paskiewicz i L. Kusiak–Skotnicka. - Wroclaw : Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003. - S. 249 - 257.
- Ontološka razsežnost slovenskega jezika. - In: Slovenski knjižni jezik : aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje / Ada Vidovič–Muha. - Ljubljana : Založba Center za slovenščino kot tuji/ drugi jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - S. 381 - 391.
- Mitologizacija ženske v Cankarjevi prozi. - In: Slovenski roman / sest. M. Hladnik, G. Kocijan. - Ljubljana : Center za slovenščino kot tuji/drugi jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - S. 109 - 119.
- Mýtus matky v slovinské proze. - In: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich / sest. I. Malej, Z. Tarajlo-Lipowska. - Č. 5. - Wrocław : Wydawnictwo Unywersytetu Wrocławskiego, 2004. - S. 215 - 225.
- Podobe smrti pri Ivanu Cankarju. - In: Pervaja mirovaja voina v literaturah i kulture zapadnih i jožnih Slaven / sest. L.N. Budagova. - Moskva : Institut Slavenovedni RAN, 2004. - S. 334 - 345.
- Podobe slovenske književnosti v češki kulturi devetnajstega stoletja. - In: Jan Václav Lego (1833 – 1906) / sest. J. Honzak Jahić, M. Nedvědová. - Praha : Národní knihovna ČR, 2005. - S. 24 - 38.
- Mit slovanske vzajemnosti pri Matiju Murku. - In: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky / sest. I. Pospišil, M. Zelenka. - Brno : Masaryková univerzita v Brně, 2005. - S. 136 - 148.
- Podoba žene pri Janezu Trdini. - In: Zbornik o Janezu Trdini / sest. Aleš Bjelčevič. - Novo Mesto : Filozofska fakulteta v Ljubljani in Trdinovo društvo v Mengešu, 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek