KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HYNČICA, Pavel, PhDr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra politologie a filozofie, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Chodská 23, 120 00 Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 607 787 244
E-mail / E-mail address pavel.hyncica@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://kabinetslovakistiky.wz.cz/article.php?id=89

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politologie, mezinárodní vztahy
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Dějiny - Slovensko
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slovakistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovakistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká společnost pro politické vědy - člen
Publikační činnost / Publications - Politické procesy a jejich vliv na utváření systému politických stran v České republice. – In: Sborník politologický. – Praha, 2000. – S. 43–46
- K aktuálním problémům slovenské levice. – In: SLOVO. – Č. 31/32 (2001).
- Slovenské sociálně demokratické trendy. – In: www.lafka.info
- Sociální demokracie na Slovensku po roce 1989. – In: Člověk. Časopis pro humanitní studia
- Stredoeurópska myšlienka a SAS. - In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. – Bratislava, 2004. – S. 104-105.
40 rokov SAS. – In: Čeština doma a ve světě. – Č. 3–4 (2004), s. 145–149.

Poznámky / Notes - Komparace formování a vývoje sociální demokracie v ČR a SR po roce 1989 - (diplomová práce na oboru politologie)
- Analýza etnických poměrů a regionalismu na severovýchodním Slovensku - (diplomová práce na oboru etnologie)
- Konfliktní linie a ideové tábory v českém a slovenském stranickém systému po roce 1989 - (téma disertační práce na oboru politologie)

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek