KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PASSIA, Radoslav, Mgr.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 221 619 218
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 915 398
E-mail / E-mail address rpassia@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - rusínská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - ukrajinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Ruthenistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovenská literatura
- polská literatura
- česká literatura
- literární kritika
- literární komparatistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Oceán v pohári vody. - In: Romboid. - Č. 7 (2000). - S. 81 – 82. (Z. Herbert: Čierna ruža. Hojnica, Bratislava 1999. Preložil Vlastimil Kovalčík.)
- Spev zrelého truvéra. - In.: Literárne spektrum. - Rádio Devín. - 9. 12. 2000 - (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2000).
- Bystrica očami Pavla Hrúza. - In: Literárne spektrum. - Rádio Devín. - 31. 3. 2001. (Pavel Hrúz: Bystrica v... tom. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2000).
- Medzi konceptom a poéziou. - In: Ranné ladenie. - Rádio Devín - 26.4.2001. - (Mila Haugová: Atlas piesku. Banská Bystrica: Drewo a srd 2001).
- Záťaž minuciózneho myslenia. - In: Kultúrny život. - Č. 19 (9.5.2001). - S. 8. - (Štefan Kasarda: Zvuk: človek. Košice: PSMA-východ a Sl. rozhlas Košice 2001).
- Tadeusz Rózewicz (perex). - In: Kultúrny život. - Č. 46 ( 14.11.2001). - S. 7.
- Šesť obrazov osamotenosti. - In: Kultúrny život. - Č. 48 (28. 11. 2001). - Roč. 2. - S. 8. - (Vasilij Šuškin: Za jasných nocí. DAD Prešov, prem. 20. 10. 2001, réžia Matúš Oľha a.h., dramaturgia a dramatizácia Vasil Turok).
- Bľabot v sofistikovanom rúchu. - In: Romboid. - Č. 7-8 (2001). - S. 98 – 101. - (Ad: Jaroslav Šrank: A toto má byť čo? In: Romboid 3/2001, s. 78-80.)
- Videla som anjela : Pankovčínov pokus o rozhlasovú hru. - In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína : Zborník materiálov z vedeckého seminára, ktorý sa konal 24. mája 2001 v Prešove. - Náuka : Prešov, 2001. - S. 105 – 108.
- Verbalizmy. - In: Romboid. - Č. 3 (2002). - S. 7 – 25. - „Slovenská literatúra 90.rokov : váha slova a podoby verbalizmu.“ (príspevok do diskusie)
- Zdokonaľovanie kruhu : kritická interpretácia. - In: Romboid. - Č. 3 (2002). - S. 44 – 47.
- Dozerať a trestať. - In: Knižná revue. - Č. 5 (6.3.2002). - S. 5. - (Peter Juščák: Odvlečení. Bratislava: Kalligram 2001).
- Pôrodné bolesti básne. - In: Romboid. - Č. 2 (2003). - S. 79 – 80. - (Peter Macsovszky: Gestika. Košice: Tichá voda 2001).
- Ďalší z možných príbehov. - In: OS – Fórum občianskej spoločnosti. - Č. 3 (2003). - S. 71 – 72. (Norbert Schneider: Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu. Bratislava: Kalligram 2002).
- Vzkriesenie ducha na čertopoľský spôsob. - In: OS – Fórum občianskej spoločnosti. - Č. 10 (2003). - S. 68 – 69. - (Jurij Andruchovyč: Rekreácie. Prešov: Baum 2003).
- Cestovateľský denník pána Cogita. - In: OS – Fórum občianskej spoločnosti. - Č. 3-4 (2005). - S. 151 – 153. -(Zbigniew Herbert: Barbar v záhrade. Bratislava: Kalligram 2005).
- Meditácia na karpatský spôsob. - In: OS – Fórum občianskej spoločnosti. - Č. 9-10 (2005). - S. 147 – 149. - (Andrzej Stasiuk: Dukla. Prešov: Baum 2004).
- Možnosti autoportrétu. - In: Zrkadlenie/ Zrcadlení. - Č. 4 (2005). - S. 50 – 54.
- Cestopis ako lyrický žáner (perex). - In: Rak. - Č. 1 (2006). - S. 19.
- Divadelný obraz televíznej krajiny. - In: Slovenské dotyky. - Č. 6 (2006). - S. 10. - (Viliam Klimáček: Krajina s televízormi, Divadlo v Dlouhé, Praha, prem. 9.5.2006).
- Európska filmová nádielka. - In: Slovenské dotyky. - Č. 3 (2006). - S. 16.
- Hranica, ktorá spája. - In: Rádio Slovensko. - 6.1.2006. - (rozhlas. relácia o diele Andrzeja Stasiuka).
- Hrúz je v tom. - In: Rádio Slovensko. - 2.6.2006. - (rozhlas. relácia o spisovateľovi Pavlovi Hrúzovi).
- Chvála kôpru. - In: Rak. - Č. 3 (2006). - S. 16 – 19.
- Na holom vŕšku osamelý strom. - In: Rádio Slovensko. - 27.10.2006. - (rozhlasové pásmo o tvorbe súčasného českého básnika Pavla Kolmačku).
- Nepál očami Miry Nábělkovej. - In: Slovenské dotyky. - Č. 5 (2006). - S. 11.
- Neprenosný príbeh. - In: OS – Fórum občianskej spoločnosti. - Č. 5 – 6 (2006). - S. 216 – 217. - (Viliam Klimáček: GUnaGU – Príbeh jedného divadla. Levice: L.C.A. Publisher Group 2005).
- Nielen zdať sa, ale aj byť : rozhovor so spisovateľom Štefanom Kasardom. - In: Slovenské dotyky : príloha Literárne dotyky. - Č. 3 (2006). - S. II – III.
- Umenie živého slova na poděbradskom zámku. - In: Slovenské dotyky. - Č. 7 (2006). - S. 10.
- Vydarené Stretnutia 2006. - In: Slovenské dotyky. - Roč. 11. - Č. 10 (2006). - S. 7.
- Vzbura sa zatiaľ nekoná. - In: OS – Fórum občianskej spoločnosti. - Č. 3 – 4 (2006). - S. 208 – 209. - (Peter Bilý: Vzbura anjelov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2005).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek