KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SVOBODA, Libor, Mgr. Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ústav pro studium totalitních režimů, Na Struze 3, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Vajgar 653/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 737 284 548
E-mail / E-mail address liborsvoboda@hotmail.com ; libor.svoboda@ustrcr.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Politologie, mezinárodní vztahy
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Polsko
Dějiny - Rusko
Dějiny - Sovětský svaz
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Rusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Polonistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Ukrajinistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - moderní dějiny Ruska, Ukrajiny a Polska
- dějiny ruských a ukrajinských kozáků
- habsbursko-ruské vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Vztahy Bohdana Chmelnického a Moskvy v letech 1648–1649. – In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. C 48. - Brno, 2002. – S. 119–143.
- Názor TGM na ideu sjednocené Evropy. - In: Středoevropské politické studie. – Roč. V, č. 2-3, (jaro-léto 2003).
- Tomasz G. Masaryk a idea zjednoczonej Europy. - In: O nowy kstałt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikace dla dyskusji o przyszlości Europy / Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz. Lublin, 2003. – S. 54-61. – (Materiały Institutu Europy Środkowo-Wschodniej. Tom XXI)
- Poselstvo Baklanovského a Michajlova do Vídně roku 1654. Kapitola z rusko-habsburských vztahů v padesátých letech 17. století. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. C 51. - Brno, 2004. – S. 55-88.
- Sovětští poradci u československé armády v letech 1949-1950. - In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945-1948 (sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2005). – Brno : Univerzita Obrany, 2006. – S. 155-168.

V tisku:
- Císař Ferdinand III., Bohdan Chmelnyckyj a podunajská knížectví. Neznámá kapitola v dějinách habsbursko-ukrajinských vztahů v padesátých let 17. století. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. C 53. – Brno : 2006.

Poznámky / Notes Disertační práce:
Diplomatické vztahy mezi Habsburky a Ruskem v letech 1654-1656. Historický ústav, Filosofická fakulta, Masarykova Univerzita. Brno 2006.

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek