KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MACHONINOVÁ, Alena, Mgr.

* 1980

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address machonina@mail.ru
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Fjodor Sologub: Tvořená legenda aneb básníkem uskutečněný sen. - In: Příspěvky k bádání v oboru rusistika (Nastupující vědecká generace). - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2001.
- Stanice Lianozovo. [Samizdat]. - Praha : Brk Aja & Kos, 2003.
- Leonid Tiškov: Lidé, kteří Žijí V Chobotech.[Samizdat]. - Praha : Brk Aja & Kos, 2003.
- Postmoderní mýtus „Gogol“. - In: Na hranicích textu: Úvahy a postřehy o souvislostech...mezi texty. - Praha : Univerzita Karlova, Filosofická Fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií, 2003. - S. 87-95.
- Pojavit’cja na svet. - In: Oktjabr’. - Č. 5 (2004), s. 181-183.
- Rusky psaná literatura /A. Machoninová, L. Bělunková. - In: Literatura ve světě 2004 / sest. H. Zahradníčková. - Praha, 2005.
- Rusky psaná literatura. - In: Literatura v Evropě 2005 / sest. H. Zahradníčková. - Praha, 2005. - S. 244-249.
- Mlčení minimalistických básníků Vsevoloda Někrasova a Germana Lukomnikova. - In: Svět literatury. - Roč. 16, č. 34 (2006), s. 175-191.
- Podoby a nepodoby ruského minimalismu. - In: Souvislosti. Č. 1 (2006), s. 140-182. - (na překladech a medailoncích autorů dále spolupracovali R. Bzonková, M. Jareš, J. Machonin)

V tisku:

- O překot. - In: Marina Moskvinová: Duch neopětované lásky. překl. Veronika Sysalová. - Praha : Mezera.

Řada textů v časopisech Literární noviny, Navýchod, A2 kulturní týdeník, iliteratura a dalších.

Poznámky / Notes Nynější pracoviště: Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра славянских языков и культур, Ломоносовский пр. 31/1, Москва

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek