KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SVOBODA, David, Mgr. MA Ph.D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 075 600
Bydliště / Home address Běhounkova 2453/49, 158 00 Praha 13
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 736 600 911
E-mail / E-mail address davidwsvoboda@yahoo.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politologie, mezinárodní vztahy
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Podkarpatská Rus
Dějiny - Polsko
Jazykověda - polština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Dějiny - Rusko
Dějiny - Sovětský svaz
Dějiny - Ukrajina
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Ruthenistika - Dějiny
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - moderní dějiny ukrajinského národa
- ukrajinský státotvorný proces
- ukrajinský nacionalismus ve 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Banderovci. - In: Reflex. - Roč. 14, č. 22 (2003), s. 60-62.
- Ukrajinská otázka ve východní koncepci Alfreda Rosenberga 1933-1941. - In: Slovanský přehled. - Roč. 91, č. 1 (2005), s. 29-43.
- Pravda, láska a ti na "východě" : obrazy středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti : (materiály z konference konané 12. listopadu 2005 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze) / eds. M. Moravcová, D. Svoboda, F. Šístek. - Praha : UK FHS, 2006.
- The Czech Reflection of the Ukrainian Question 1918–1930. - In: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S. 207-218.

- množství článků v časopise Přítomnost

Poznámky / Notes pracoviště:
Přítomnost (redaktor)
Národní 11, 110 00 Praha 1

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek