KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PETIŠKOVÁ, Dagmar, Mgr., Ph.D.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 966 433
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address petiskovad@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární historie
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Ukrajina
Literární věda - ukrajinská literatura
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Ukrajinistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česko-ukrajinské literární vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec překladatelů ČR
Publikační činnost / Publications Studie
- Lucidáře ¬jako zprostředkovatelé středověkého vědění. – In: Historický obzor. Roč. 29, 2018, č. 11–12. ISSN 1210-6097, s. 252¬–260.
- Методи дослідження середньовічних текстів у часи цифрових технологій: „стара“ та „нова“ філологія, віртуальне дослідницьке середовище – цифрова бібліотека „Manuscriptorium“. - In: Україна XX столiття: культура, iдеологiя, полiтика. Львiв: Растр-7, 2015. ISBN 978-617-7045-84-6, s. 5–12.
- Ukrajinská diaspora v Severní Americe, její kultura a etnografické publikace. - In: Národopisná revue. 2013, č. 4. ISSN 0862-8351, s. 272–281.
- Česká a ukrajinská redakce středověkého výkladového sborníku Lucidarius: způsob užití minulých časů v české a ukrajinské redakci ve srovnání s redakcí ruskou. - In: Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Випуск 19. Київ, 2012. ISSN 2075-437X, s. 117–124.
- Середньовічний тлумачний збірник Lucidarius і його чеська та українська редакції. - In: Książka, biblioteka, informacja między podziałami a wspólnotą II. / Jolanta Dzieniakowska, Izabela Krasińska, Monika Olczak-Kardas (eds.). Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2011. ISBN 978-83-61982-14-2. s. 123–128.
- Ruská víra (v povídkách A. P. Čechova). - In: Revue Prostor. 1998, č. 39–40. ISSN 0862-7045, s. 265–268.


Články
- Slovo o pluku Igorově v operním ztvárnění. - In: Čtenář: měsíčník pro knihovny. Roč. 66, 2014, č. 7–8. ISSN 0011-2321, s. 259–261.
- Lucidář i Люцидарій. - In: Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів. Київ, 2013. ISBN 978-966-02-6956-9, s. 316–317.
- Kyjevská výstava ukrajinské knihy a knihtisku českým pohledem. - In: Čtenář: měsíčník pro knihovny. Roč. 63, 2011, č. 9. ISSN 0011-2321, s. 326–328.
- Slovo o pluku Igorově v operním ztvárnění. - In: Čtenář: měsíčník pro knihovny. Roč. 66, 2014, č. 7–8. ISSN 0011-2321, s. 259–261.
- Ukrajina mezi Západem a Východem. - In: Revue Prostor. 1999, č. 43–44. ISSN 0862-7045, s. 35–37.
- "Americké vyhnanství" Alexandra Solženicyna. - In: Revue Prostor. 1999, č. 41. ISSN 0862-7045, s. 149–152.

Edice
- Dmytro Antonovyč a ukrajinská uměnověda. Praha: Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2009. ISBN 978-80-7050-557-1.
- Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny: k 80. výročí založení. Praha: Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2006. ISBN 80-7050-502-8.
- Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu: k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze. Praha: Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2005. ISBN 80-7050-450-1.

Recenze a anotace
- Poslední z hlasů sovětské utopie (Doba z druhé ruky) /Alexijevičová, Světlana. - In: Soudobé dějiny. Roč. 24, 2017, č. 1-2. ISSN 1210-7050, s. 237–243.
- Ukraine: Reportagen aus einem Land im Aufbruch / Schaeffer, Ute. - In: Soudobé dějiny. Roč. 23, 2016, č. 1-2. ISSN 1210-7050, s. 260–262.
- Historia scholastica: mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělávání, 1/2015. - In: Soudobé dějiny. Roč. 23, 2016, č. 1-2. ISSN 1210-7050, s. 256–257.
- Ukrainistik in Europa: historische Entwicklung und gegenwärtiger Stand / Helmut Wilhelm Schaller. - In: Soudobé dějiny. Roč. 21, 2014, č. 3. ISSN 1210-7050, s. 491–493.
-Takzvaná bezcenná produkce. - In: A2: kulturní čtrnáctideník. Roč. X, 2014, č. 15. ISSN 1803-6635, s. 6.
- Stravinsky and his World / Tamara Levitz (ed). - In: Opus musicum. Roč. 46, 2014, č. 2. ISSN 0862-8505, s. 87–91.
- Ukrajins´kyj legal´nyj vydavnyčyj ruch Central´no-Schidnoji Jevropy, 1939–1945: naukova monohrafija / Larysa Holovata. - In: Soudobé dějiny. Roč. 20, 2013, č. 3. ISSN 1210-7050, s. 482–483.
- Návrat „zapomenutého“ jména: příběh Arnolda Azrikana. - In: Knihovna-knihovnická revue. Roč. 24 (1), 2013. ISSN 1801-3252, s.112–116.
- Knyžkova ta rukopysna kul‘tura: istorija, metodolohija, džerel‘na baza. - In: Knihovna-knihovnická revue. Roč. 23 (2), 2012. ISSN 1801-3252, s. 103–110.
- "Jiná cesta" pravnuka Richarda Wagnera. - In: Revue Prostor. 2001, č. 52. ISSN 0862-7045, s. 138–140.
- Pět dětí Marie Myrovyčové. - In: Světová literatura. Roč. 23, 1988, č. 2, s. 235–236.

Překlady

- Black Angels of Athos / Michael Choukas. - In: Revue Prostor. 1998, č. 39–40. ISSN 0862-7045, s. 207–212.
- Hryhorij Skovoroda, učitel života. Praha: Irian, 1994. ISBN 80-901540-2-6.
- Marie z Černobylu / Volodymyr Javorivskyj. Praha: Odeon, 1990. ISBN 80-207-0075-7.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek