KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PACNEROVÁ, Ludmila, PhDr. CSc.

* 1925-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Zaměření geografické / Geographical field of study Paleoslavistika - Paleoslavistika
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - staroslověnská a staročeská filologie
- český hlaholismus: staročeské památky napsané hlaholským písmem, česká varianta charvátské hranaté hlaholice
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - České hlaholské památky. - In: Slavia. - Roč. 32, seš. 3, (1963), s. 452-457.
- Slovník jazyka staroslověnského : Lexicon linguae palaeoslovenicae. / Hlavní redaktor J. Kurz. - Praha, 1966. (2. vyd. 1973, 3. vyd. 1982, 4. vyd. 1997 ; hlavní redaktor Z. Hauptová.)
- Česká hlaholská literatura v klášteře na Slovanech. - In: Z tradic slovanské kultury v Čechách : Sázava a Emauzy v
dějinách české kultury. - Praha : Univ. Karlova, 1975. -
S. 155-161.
- Staročeský hlaholský Pasionál. - In: Listy filologické. - Roč. 99, č. 4 (1976), s. 211-220.
- Staročeské hlaholské zlomky : kritické vydání. - Praha :
Academia, 1986. - 132 s., 8 fot. - (Rozpravy ČSAV. Roč.
96/1986, Řada společ. věd ; Seš. 4).
- Hlaholice v české písařské praxi. - In: Listy filologické. - Roč. 112, č. 1 (1989), s. 30-40, 7 s. fot.
- Rimskyj misal : Missale Romanum. / Hlavní redaktor F. V. Mareš, příprava textu V. Tkadlčík a spolupracovníci (E. Bláhová, Z. Hauptová, V. Konzal, L. Pacnerová, J. Švábová, P. Vyskočil, E. Pallasová). - Olomouc, 1992.
- Česká varianta charvátské hranaté hlaholice. - In: Slovo. 46/46 (1994/1996), s. 45-62. - (Zagreb)
- Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.). / Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. - Москва, 1994. - (переписка : Москва, 1999)
- Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slavicus 2/N). / Sub redactione F. V. Mareš. Ad editionem praeparaverunt P. Fetková, Z. Hauptová, V. Konzal, L. Pacnerová, J. Švábová. - Vídeň : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997.
- Česká bible Hlaholská : bible Všebrodská. - Praha : Euroslavica, 2000. - LVI + 528 s., 14 barevných fotokopií textu, hlaholská abeceda z titulní strany bible Vyšebrodské + tabulka přepisu české hlaholice do latinky. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, svazek 7)
- Hlaholice na prahu třetího tisíciletí. - In: Slavia. - Roč. 70, seš. 3-4 (2001), s. 421-427.
- Staročeský Hlaholský Comestor. - Praha : Euroslavica, 2002. - LVI + 120 s., 5 barevných fotokopií textu, 1 černá. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, svazek 11)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek